Fransızca | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Gửi Vi,
Cher Albert,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Gửi bố / mẹ,
Chère Maman / Cher Papa,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Cháu chào chú Triều,
Cher Oncle Maurice,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Lam thân mến,
Salut André,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Thương thân mến,
Coucou Sébastien,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Tùng à,
Louis,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
Gửi bạn,
Mon chéri / Ma chérie,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
Anh / Em thân yêu,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Trúc thân yêu,
Mon cher Thomas,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Merci pour votre courriel.
Bir yazışmada cevap verirken
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Bir yazışmada cevap verirken
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Je t'écris pour te dire que...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Bạn có rảnh vào...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
Mình rất vui khi được biết...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
Mình rất tiếc phải báo rằng...
J'ai le regret de vous informer que...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
Mình rất tiếc khi hay tin...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
... gửi lời chào cho bạn.
...envoie ses salutations.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Cho mình gửi lời chào tới...
Dis bonjour à...de ma part.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Écris-moi vite.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Hãy hồi âm cho mình khi...
Écris-moi quand...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Prends soin de toi.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
Em yêu anh / Anh yêu em.
Je t'aime.
Partnerinize yazarken
Thân ái,
Tous mes vœux,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
Thân,
Amitiés,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Thân thương,
Amicalement,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Thân mến,
Bien à vous/toi,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Thân mến,
Tendrement,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Thân thương,
Bises,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Thân thương,
Bisous,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır