Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Дорогой Иван,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Дорогая мама/папа
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Дорогой дядя Петя,
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Привет, Иван,
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Здорово, Иван,
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Иван,
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
Любимый (ая),
我亲爱的,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
Дорогой мой...
我最亲爱的,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Милый Иван,
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Спасибо за E-mail.
谢谢您的邮件。
Bir yazışmada cevap verirken
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Извини, что так долго не писал(а)
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
Мы так давно не общались
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
你对...有什么计划吗?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
С удовольствием сообщаю, что...
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
Я был рад услышать, что...
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
К сожалению, должен вам сообщить, что...
很遗憾地告诉你们...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
Я так сожалею о...
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
请在...上加我,我的用户名是...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...тоже шлет приветы.
...致上他/她的祝福。
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Передай ... привет от меня.
代我向...问好。
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
Надеюсь на скорый ответ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Ответь как можно скорее
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Напиши, если/когда...
当...,请回复我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
如果你有更多消息,请发送给我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Береги себя.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
Я тебя люблю.
我爱你。
Partnerinize yazarken
С наилучшими пожеланиями
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
С наилучшими пожеланиями,
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
С уважением..
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Всего наилучшего,
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
С любовью,
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Я вас люблю,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Люблю,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır