Japonca | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Querido Vítor,
Querida Maria,
太郎君へ
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Querida Mãe,
Querido Pai,
お母さんへ/お父さんへ
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
太郎おじさんへ
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Olá Vítor,
太郎君へ
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Oi Vítor,
太郎君へ
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Vítor,
太郎君、
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
Meu querido,
Minha querida,
太郎へ
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
Meu amado,
Minha amada,
太郎へ
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Amado Vítor,
Amada Maria,
太郎へ
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Obrigado por seu e-mail.
メールをくれてありがとう。
Bir yazışmada cevap verirken
Foi bom ter notícias suas novamente.
メールをもらってうれしかったよ。
Bir yazışmada cevap verirken
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

Escrevo-lhe para dizer que ...
喜んで・・・・を報告します。
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Você já fez planos para ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
・・・・を喜んで報告します。
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
Fiquei satisfeito ao saber que ...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
Lamento informá-lo que ...
残念だけど・・・・を報告します。
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
Fiquei tão triste ao saber que ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...manda lembranças.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Diga olá para ... por mim.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
Espero ter notícias suas em breve.
お返事を楽しみに待っています。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Escreva novamente em breve.
返信を待っています。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Escreva de volta quando...
・・・・の時はまた連絡してください。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
何かあったらまた連絡してください。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Cuide-se.
元気でね
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
Eu te amo.
好きだよ
Partnerinize yazarken
Abraços,
じゃあね
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
Com carinho,
じゃあね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Com carinho,
よろしく
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Tudo de bom,
元気でね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Com todo meu amor,
体に気をつけてね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Com muito amor,
元気でね
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Com muito amor,
元気でね
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır