Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Querido Vítor,
Querida Maria,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Querida Mãe,
Querido Pai,
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Olá Vítor,
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Oi Vítor,
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Vítor,
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
Meu querido,
Minha querida,
我亲爱的,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
Meu amado,
Minha amada,
我最亲爱的,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Amado Vítor,
Amada Maria,
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Obrigado por seu e-mail.
谢谢您的邮件。
Bir yazışmada cevap verirken
Foi bom ter notícias suas novamente.
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

Escrevo-lhe para dizer que ...
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Você já fez planos para ...?
你对...有什么计划吗?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
Fiquei satisfeito ao saber que ...
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
Lamento informá-lo que ...
很遗憾地告诉你们...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
Fiquei tão triste ao saber que ...
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
请在...上加我,我的用户名是...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...manda lembranças.
...致上他/她的祝福。
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Diga olá para ... por mim.
代我向...问好。
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
Espero ter notícias suas em breve.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Escreva novamente em breve.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Escreva de volta quando...
当...,请回复我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
如果你有更多消息,请发送给我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Cuide-se.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
Eu te amo.
我爱你。
Partnerinize yazarken
Abraços,
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
Com carinho,
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Com carinho,
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Tudo de bom,
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Com todo meu amor,
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Com muito amor,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Com muito amor,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır