Çekçe | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Querido Vítor,
Querida Maria,
Milý Johne,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Querida Mãe,
Querido Pai,
Milá mamko / Milý taťko
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Milý strejdo Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Olá Vítor,
Ahoj Johne,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Oi Vítor,
Čau Johne,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Vítor,
Johne,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
Meu querido,
Minha querida,
Můj milý / Má milá,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
Meu amado,
Minha amada,
Můj/Má nejdražší,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Amado Vítor,
Amada Maria,
Nejdražší Johne,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Obrigado por seu e-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
Foi bom ter notícias suas novamente.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Bir yazışmada cevap verirken
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

Escrevo-lhe para dizer que ...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Você já fez planos para ...?
Už máš nějaké plány na... ?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
Lamento informá-lo que ...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
Fiquei tão triste ao saber que ...
Je mi moc líto, že...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...manda lembranças.
... posílá pozdrav!
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Diga olá para ... por mim.
Pozdravuj ode mě... .
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
Espero ter notícias suas em breve.
Těším se na tvojí odpověď.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Escreva novamente em breve.
Napiš brzy.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Escreva de volta quando...
Napiš mi prosím, až...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Cuide-se.
Opatruj se.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
Eu te amo.
Miluji tě.
Partnerinize yazarken
Abraços,
S přáním všeho nejlepšího,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
Com carinho,
Mějte se moc hezky,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Com carinho,
Nejsrdečnější pozdravy,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Tudo de bom,
Jen to nejlepší,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Com todo meu amor,
S láskou,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Com muito amor,
S láskou,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Com muito amor,
S láskou,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır