Rusça | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

정아에게
Дорогой Иван,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
어머니께/ 아버지께
Дорогая мама/папа
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
작은 삼촌께
Дорогой дядя Петя,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
안녕 수지야!
Привет, Иван,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지야!
Здорово, Иван,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지!
Иван,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
나의 사랑 ... 에게
Любимый (ая),
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
내가 제일 사랑하는 ... ,
Дорогой мой...
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
사랑하는 부인,
Милый Иван,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Спасибо за E-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Bir yazışmada cevap verirken
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Извини, что так долго не писал(а)
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Мы так давно не общались
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
..관련 계획이 있으십니까?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
...를 알려주게 되어 기뻐!
С удовольствием сообщаю, что...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
... 듣게 되어 기뻐
Я был рад услышать, что...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
...를 알려주게 되어 유감이야.
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Я так сожалею о...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...도 안부를 물어보십니다.
...тоже шлет приветы.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Передай ... привет от меня.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
곧 답장 받길 기대할게.
Надеюсь на скорый ответ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
곧 답장 써주십시오.
Ответь как можно скорее
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
...면 답장을 주십시오.
Напиши, если/когда...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
건강히 지내세요.
Береги себя.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
사랑해요.
Я тебя люблю.
Partnerinize yazarken
좋은 하루 보내세요.
С наилучшими пожеланиями
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
С наилучшими пожеланиями,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
С уважением..
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음 담아.
Всего наилучшего,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음과 함께.
С любовью,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑과 함께 보냅니다.
Я вас люблю,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
사랑하며, ... 보냅니다.
Люблю,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır