Portekizce | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

정아에게
Querido Vítor,
Querida Maria,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
어머니께/ 아버지께
Querida Mãe,
Querido Pai,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
작은 삼촌께
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
안녕 수지야!
Olá Vítor,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지야!
Oi Vítor,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지!
Vítor,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
나의 사랑 ... 에게
Meu querido,
Minha querida,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
내가 제일 사랑하는 ... ,
Meu amado,
Minha amada,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
사랑하는 부인,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Obrigado por seu e-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Bir yazışmada cevap verirken
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Escrevo-lhe para dizer que ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
..관련 계획이 있으십니까?
Você já fez planos para ...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
...를 알려주게 되어 기뻐!
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
... 듣게 되어 기뻐
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
...를 알려주게 되어 유감이야.
Lamento informá-lo que ...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Fiquei tão triste ao saber que ...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...도 안부를 물어보십니다.
...manda lembranças.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Diga olá para ... por mim.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
곧 답장 받길 기대할게.
Espero ter notícias suas em breve.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
곧 답장 써주십시오.
Escreva novamente em breve.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
...면 답장을 주십시오.
Escreva de volta quando...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
건강히 지내세요.
Cuide-se.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
사랑해요.
Eu te amo.
Partnerinize yazarken
좋은 하루 보내세요.
Abraços,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Com carinho,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Com carinho,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음 담아.
Tudo de bom,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음과 함께.
Com todo meu amor,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑과 함께 보냅니다.
Com muito amor,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
사랑하며, ... 보냅니다.
Com muito amor,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır