İngilizce | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

정아에게
Dear John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
어머니께/ 아버지께
Dear Mum / Dad,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
작은 삼촌께
Dear Uncle Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
안녕 수지야!
Hello John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지야!
Hey John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지!
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
나의 사랑 ... 에게
My Dear,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
내가 제일 사랑하는 ... ,
My Dearest,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
사랑하는 부인,
Dearest John,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Thank you for your E-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
It was good to hear from you again.
Bir yazışmada cevap verirken
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
I am very sorry I haven't written for so long.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
It's such a long time since we had any contact.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
I am writing to tell you that…
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
..관련 계획이 있으십니까?
Have you made any plans for…?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
It was so kind of you to write / invite / send…
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
...를 알려주게 되어 기뻐!
I am delighted to announce that…
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
... 듣게 되어 기뻐
I was delighted to hear that…
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
...를 알려주게 되어 유감이야.
I am sorry to inform you that…
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
I was so sorry to hear that…
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Please add me on...messenger. My username is…
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...도 안부를 물어보십니다.
…sends his/her love.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Say hello to…for me.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
곧 답장 받길 기대할게.
I look forward to hearing from you soon.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
곧 답장 써주십시오.
Write back soon.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
...면 답장을 주십시오.
Do write back when…
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Send me news, when you know anything more.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
건강히 지내세요.
Take care.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
사랑해요.
I love you.
Partnerinize yazarken
좋은 하루 보내세요.
Best wishes,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
With best wishes,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Kindest regards,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음 담아.
All the best,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음과 함께.
All my love,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑과 함께 보냅니다.
Lots of love,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
사랑하며, ... 보냅니다.
Much love,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır