Hollandaca | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

정아에게
Beste Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
어머니께/ 아버지께
Beste mama / papa
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
작은 삼촌께
Beste oom Jeroen
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
안녕 수지야!
Hallo Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지야!
Hoi Jan
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지!
Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
나의 사랑 ... 에게
Lieve ...
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
내가 제일 사랑하는 ... ,
Liefste ...
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
사랑하는 부인,
Lieve Jan
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Bir yazışmada cevap verirken
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
..관련 계획이 있으십니까?
Heb je al plannen voor ...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
...를 알려주게 되어 기뻐!
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
... 듣게 되어 기뻐
Ik was erg blij om te horen dat ...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
...를 알려주게 되어 유감이야.
Helaas moet ik je melden dat ...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Het spijt me te moeten horen dat ...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...도 안부를 물어보십니다.
... doet jou de groeten.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Doe ... de groeten namens mij.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
곧 답장 받길 기대할게.
Ik hoop snel van jou te horen.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
곧 답장 써주십시오.
Schrijf me snel terug.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
...면 답장을 주십시오.
Schrijf me snel terug wanneer ...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
건강히 지내세요.
Het ga je goed.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
사랑해요.
Ik hou van je.
Partnerinize yazarken
좋은 하루 보내세요.
Hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Met hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음 담아.
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음과 함께.
Liefs,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑과 함께 보냅니다.
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
사랑하며, ... 보냅니다.
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır