Fransızca | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

정아에게
Cher Albert,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
어머니께/ 아버지께
Chère Maman / Cher Papa,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
작은 삼촌께
Cher Oncle Maurice,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
안녕 수지야!
Salut André,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지야!
Coucou Sébastien,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지!
Louis,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
나의 사랑 ... 에게
Mon chéri / Ma chérie,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
사랑하는 부인,
Mon cher Thomas,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Merci pour votre courriel.
Bir yazışmada cevap verirken
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Bir yazışmada cevap verirken
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Je t'écris pour te dire que...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
..관련 계획이 있으십니까?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
...를 알려주게 되어 기뻐!
J'ai la joie de vous annoncer que...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
... 듣게 되어 기뻐
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
...를 알려주게 되어 유감이야.
J'ai le regret de vous informer que...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...도 안부를 물어보십니다.
...envoie ses salutations.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Dis bonjour à...de ma part.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
곧 답장 받길 기대할게.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
곧 답장 써주십시오.
Écris-moi vite.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
...면 답장을 주십시오.
Écris-moi quand...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
건강히 지내세요.
Prends soin de toi.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
사랑해요.
Je t'aime.
Partnerinize yazarken
좋은 하루 보내세요.
Tous mes vœux,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Amitiés,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Amicalement,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음 담아.
Bien à vous/toi,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음과 함께.
Tendrement,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑과 함께 보냅니다.
Bises,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
사랑하며, ... 보냅니다.
Bisous,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır