Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

정아에게
Estimata John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
어머니께/ 아버지께
Estimata Panjo/Paĉjo,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
작은 삼촌께
Estimata Onklo Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
안녕 수지야!
Saluton John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지야!
Saluton John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지!
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
나의 사랑 ... 에게
Mia kara,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mia kara,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
사랑하는 부인,
Estimata John,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Dankon pro via retpoŝto.
Bir yazışmada cevap verirken
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Bir yazışmada cevap verirken
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Mi skribas por informi vin, ke...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
..관련 계획이 있으십니까?
Ĉu vi havas planojn por...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
...를 알려주게 되어 기뻐!
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
... 듣게 되어 기뻐
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...도 안부를 물어보십니다.
...sendas lian/ŝian amon.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Diru saluton al... por mi.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
곧 답장 받길 기대할게.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
곧 답장 써주십시오.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
...면 답장을 주십시오.
Skribu reen kiam...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
건강히 지내세요.
Atentu.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
사랑해요.
Mi amas vin.
Partnerinize yazarken
좋은 하루 보내세요.
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음 담아.
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음과 함께.
Ĉiu mia amo,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑과 함께 보냅니다.
Multe da amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
사랑하며, ... 보냅니다.
Multa amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır