Danca | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

정아에게
Kære John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
어머니께/ 아버지께
Kære Mor / Far,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
작은 삼촌께
Kære Onkel Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
안녕 수지야!
Hej John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지야!
Hej John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
수지!
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
나의 사랑 ... 에게
Kære,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
내가 제일 사랑하는 ... ,
Kæreste,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
사랑하는 부인,
Kæreste John,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Tak for din E-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Det var godt at høre fra dig igen.
Bir yazışmada cevap verirken
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
..관련 계획이 있으십니까?
har du lavet nogle planer den... ?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
...를 알려주게 되어 기뻐!
Jeg er henrykt over at meddele at...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
... 듣게 되어 기뻐
Jeg var henrykt over at høre at...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
...를 알려주게 되어 유감이야.
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Jeg var så ked af at høre at...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...도 안부를 물어보십니다.
... siger hej.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Sig hej til... for mig.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
곧 답장 받길 기대할게.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
곧 답장 써주십시오.
Skriv tilbage snart.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
...면 답장을 주십시오.
Skriv tilbage når...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
건강히 지내세요.
Have det godt.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
사랑해요.
Jeg elsker dig.
Partnerinize yazarken
좋은 하루 보내세요.
De bedste ønsker,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Med de bedste ønsker,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
De venligste hilsner,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음 담아.
Alt det bedste,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑하는 마음과 함께.
Kærligst,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
사랑과 함께 보냅니다.
Masser af kærlighed,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
사랑하며, ... 보냅니다.
Kærlighed,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır