İngilizce | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

太郎君へ
Dear John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
太郎君へ
Hello John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
太郎君へ
Hey John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
太郎君、
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
太郎へ
My Dear,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
太郎へ
My Dearest,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
太郎へ
Dearest John,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
メールをくれてありがとう。
Thank you for your E-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
メールをもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Bir yazışmada cevap verirken
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
I am very sorry I haven't written for so long.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
長い間連絡を取っていなかったよね。
It's such a long time since we had any contact.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

喜んで・・・・を報告します。
I am writing to tell you that…
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
It was so kind of you to write / invite / send…
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
・・・・を喜んで報告します。
I am delighted to announce that…
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
・・・・を聞いてうれしかったです。
I was delighted to hear that…
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
残念だけど・・・・を報告します。
I am sorry to inform you that…
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Please add me on...messenger. My username is…
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
・・・・がよろしく言っていたよ。
…sends his/her love.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Say hello to…for me.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
お返事を楽しみに待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
返信を待っています。
Write back soon.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
・・・・の時はまた連絡してください。
Do write back when…
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
何かあったらまた連絡してください。
Send me news, when you know anything more.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
元気でね
Take care.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
好きだよ
I love you.
Partnerinize yazarken
じゃあね
Best wishes,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
じゃあね
With best wishes,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
よろしく
Kindest regards,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
元気でね
All the best,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
体に気をつけてね
All my love,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
元気でね
Lots of love,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
元気でね
Much love,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır