Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

太郎君へ
Estimata John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
お母さんへ/お父さんへ
Estimata Panjo/Paĉjo,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
太郎君へ
Saluton John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
太郎君へ
Saluton John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
太郎君、
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
太郎へ
Mia kara,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
太郎へ
Mia kara,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
太郎へ
Estimata John,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
メールをくれてありがとう。
Dankon pro via retpoŝto.
Bir yazışmada cevap verirken
メールをもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Bir yazışmada cevap verirken
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
長い間連絡を取っていなかったよね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

喜んで・・・・を報告します。
Mi skribas por informi vin, ke...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
・・・・を喜んで報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
・・・・を聞いてうれしかったです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
残念だけど・・・・を報告します。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
・・・・がよろしく言っていたよ。
...sendas lian/ŝian amon.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Diru saluton al... por mi.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
お返事を楽しみに待っています。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
返信を待っています。
Reskribu baldaŭ.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
・・・・の時はまた連絡してください。
Skribu reen kiam...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
何かあったらまた連絡してください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
元気でね
Atentu.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
好きだよ
Mi amas vin.
Partnerinize yazarken
じゃあね
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
じゃあね
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
よろしく
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
元気でね
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
体に気をつけてね
Ĉiu mia amo,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
元気でね
Multe da amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
元気でね
Multa amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır