Danca | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

太郎君へ
Kære John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
お母さんへ/お父さんへ
Kære Mor / Far,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
太郎おじさんへ
Kære Onkel Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
太郎君へ
Hej John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
太郎君へ
Hej John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
太郎君、
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
太郎へ
Kære,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
太郎へ
Kæreste,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
太郎へ
Kæreste John,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
メールをくれてありがとう。
Tak for din E-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
メールをもらってうれしかったよ。
Det var godt at høre fra dig igen.
Bir yazışmada cevap verirken
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
長い間連絡を取っていなかったよね。
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

喜んで・・・・を報告します。
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
・・・・に何か予定はありますか?
har du lavet nogle planer den... ?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
・・・・を喜んで報告します。
Jeg er henrykt over at meddele at...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
・・・・を聞いてうれしかったです。
Jeg var henrykt over at høre at...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
残念だけど・・・・を報告します。
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Jeg var så ked af at høre at...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
・・・・がよろしく言っていたよ。
... siger hej.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Sig hej til... for mig.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
お返事を楽しみに待っています。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
返信を待っています。
Skriv tilbage snart.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
・・・・の時はまた連絡してください。
Skriv tilbage når...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
何かあったらまた連絡してください。
Send mig nyheder, når du ved mere.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
元気でね
Have det godt.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
好きだよ
Jeg elsker dig.
Partnerinize yazarken
じゃあね
De bedste ønsker,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
じゃあね
Med de bedste ønsker,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
よろしく
De venligste hilsner,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
元気でね
Alt det bedste,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
体に気をつけてね
Kærligst,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
元気でね
Masser af kærlighed,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
元気でね
Kærlighed,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır