Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

太郎君へ
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
お母さんへ/お父さんへ
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
太郎おじさんへ
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
太郎君へ
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
太郎君へ
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
太郎君、
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
太郎へ
我亲爱的,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
太郎へ
我最亲爱的,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
太郎へ
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
メールをくれてありがとう。
谢谢您的邮件。
Bir yazışmada cevap verirken
メールをもらってうれしかったよ。
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
長い間連絡を取っていなかったよね。
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

喜んで・・・・を報告します。
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
・・・・に何か予定はありますか?
你对...有什么计划吗?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
・・・・を喜んで報告します。
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
・・・・を聞いてうれしかったです。
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
残念だけど・・・・を報告します。
很遗憾地告诉你们...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
・・・・を聞いて私も悲しいです。
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
请在...上加我,我的用户名是...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
・・・・がよろしく言っていたよ。
...致上他/她的祝福。
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
代我向...问好。
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
お返事を楽しみに待っています。
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
返信を待っています。
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
・・・・の時はまた連絡してください。
当...,请回复我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
何かあったらまた連絡してください。
如果你有更多消息,请发送给我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
元気でね
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
好きだよ
我爱你。
Partnerinize yazarken
じゃあね
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
じゃあね
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
よろしく
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
元気でね
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
体に気をつけてね
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
元気でね
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
元気でね
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır