Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Luca,
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
Tesoro,
我亲爱的,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
Amore,
我最亲爱的,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Grazie per la tua e-mail.
谢谢您的邮件。
Bir yazışmada cevap verirken
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Hai già dei piani per...?
你对...有什么计划吗?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
请在...上加我,我的用户名是...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Salutami...
代我向...问好。
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
Scrivimi presto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Rispondimi presto.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Rispondimi non appena...
当...,请回复我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息,请发送给我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Stammi bene.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
Ti amo.
我爱你。
Partnerinize yazarken
I migliori auguri
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Cari saluti
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Tante belle cose
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Un abbraccio,
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Con tanto amore
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır