Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Querido Juan:
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Mamá / Papá:
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Querido tío José:
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Hola Juan:
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Hola Juan:
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Juan:
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
Querido:
我亲爱的,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
Mi amor:
我最亲爱的,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Amado Juan:
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Gracias por su / tu email.
谢谢您的邮件。
Bir yazışmada cevap verirken
Fue un placer escuchar de ti / usted.
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

Escribo para decirle / decirte que...
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
¿Tienes / Tiene planes para... ?
你对...有什么计划吗?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
Me complace anunciar que...
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
Estoy encantado(a) de escuchar que...
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
Siento informarte que...
很遗憾地告诉你们...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
Lamenté mucho cuando escuché que..
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
请在...上加我,我的用户名是...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
X te envía muchos cariños.
...致上他/她的祝福。
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Saluda a X de mi parte.
代我向...问好。
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
Espero saber de ti pronto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Escríbeme pronto.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Escríbeme cuando...
当...,请回复我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Escríbeme cuando tengas más información.
如果你有更多消息,请发送给我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Cuídate / Cuídense
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
Te amo,
我爱你。
Partnerinize yazarken
Cariños,
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
Cariños,
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Cariños,
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Mis mejores deseos,
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Con todo mi amor,
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Con todo mi amor,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Con amor,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır