Lehçe | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear John,
Cześć Michale,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
Droga Mamo/Drogi Tato,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
Drogi Wujku,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
Cześć Michale,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Hey John,
Hej Janku,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
John,
Janku,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
Mój Drogi/Moja Droga,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
My Dearest,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Dearest John,
Najdroższy/Najdroższa,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Thank you for your E-mail.
Dziękuję za Twojego maila.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
It's such a long time since we had any contact.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
Piszę, by przekazać Ci...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
Czy masz już plany na...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
It was so kind of you to write / invite / send…
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
I am delighted to announce that…
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
I was delighted to hear that…
Ucieszyłem się słysząc, że...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
I am sorry to inform you that…
Z przykrością piszę, że...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
I was so sorry to hear that…
Tak przykro mi słyszeć, że...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Please add me on...messenger. My username is…
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
…sends his/her love.
Pozdrowienia od...
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Say hello to…for me.
Pozdrów ode mnie...
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
Odpisz szybko.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
Odpisz, gdy...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Send me news, when you know anything more.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Take care.
Trzymaj się ciepło.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
I love you.
Kocham Cię.
Partnerinize yazarken
Best wishes,
Pozdrawiam serdecznie,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
With best wishes,
Pozdrawiam ciepło,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Kindest regards,
Serdecznie pozdrawiam,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
All the best,
Ściskam,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
All my love,
Buziaki,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Lots of love,
Ściskam serdecznie,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Much love,
Mnóstwo buziaków,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır