Korece | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear John,
정아에게
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
어머니께/ 아버지께
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
작은 삼촌께
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
안녕 수지야!
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Hey John,
수지야!
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
John,
수지!
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
나의 사랑 ... 에게
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
My Dearest,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Dearest John,
사랑하는 부인,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Thank you for your E-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
It's such a long time since we had any contact.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
..관련 계획이 있으십니까?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
It was so kind of you to write / invite / send…
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
I am delighted to announce that…
...를 알려주게 되어 기뻐!
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
I was delighted to hear that…
... 듣게 되어 기뻐
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
I am sorry to inform you that…
...를 알려주게 되어 유감이야.
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
I was so sorry to hear that…
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Please add me on...messenger. My username is…
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
…sends his/her love.
...도 안부를 물어보십니다.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Say hello to…for me.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
곧 답장 받길 기대할게.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
곧 답장 써주십시오.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
...면 답장을 주십시오.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Send me news, when you know anything more.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Take care.
건강히 지내세요.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
I love you.
사랑해요.
Partnerinize yazarken
Best wishes,
좋은 하루 보내세요.
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
With best wishes,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Kindest regards,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
All the best,
사랑하는 마음 담아.
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
All my love,
사랑하는 마음과 함께.
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Lots of love,
사랑과 함께 보냅니다.
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Much love,
사랑하며, ... 보냅니다.
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır