İtalyanca | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear John,
Caro Luca,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
Ciao Matteo,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Hey John,
Ciao Matty!
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
John,
Luca,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
Tesoro,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
My Dearest,
Amore,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Dearest John,
Amore mio,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Thank you for your E-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
It was so kind of you to write / invite / send…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Please add me on...messenger. My username is…
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
…sends his/her love.
...ti manda i suoi saluti.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Say hello to…for me.
Salutami...
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
Scrivimi presto.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
Rispondimi presto.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
Rispondimi non appena...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Take care.
Stammi bene.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
I love you.
Ti amo.
Partnerinize yazarken
Best wishes,
I migliori auguri
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
With best wishes,
Con i migliori auguri
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Kindest regards,
Cari saluti
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
All the best,
Tante belle cose
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
All my love,
Un abbraccio,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Lots of love,
Con tanto amore
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Much love,
Tanti cari saluti
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır