Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear John,
Estimata John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
Saluton John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Hey John,
Saluton John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
John,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
Mia kara,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
My Dearest,
Mia kara,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Dearest John,
Estimata John,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Thank you for your E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
It was so kind of you to write / invite / send…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Please add me on...messenger. My username is…
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
…sends his/her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Take care.
Atentu.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
I love you.
Mi amas vin.
Partnerinize yazarken
Best wishes,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
With best wishes,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
All the best,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
All my love,
Ĉiu mia amo,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Lots of love,
Multe da amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Much love,
Multa amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır