Çekçe | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear John,
Milý Johne,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
Milá mamko / Milý taťko
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
Ahoj Johne,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Hey John,
Čau Johne,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
John,
Johne,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
Můj milý / Má milá,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
My Dearest,
Můj/Má nejdražší,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Thank you for your E-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
It was so kind of you to write / invite / send…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Please add me on...messenger. My username is…
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
…sends his/her love.
... posílá pozdrav!
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
Napiš brzy.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Take care.
Opatruj se.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
I love you.
Miluji tě.
Partnerinize yazarken
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
All the best,
Jen to nejlepší,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
All my love,
S láskou,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Lots of love,
S láskou,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Much love,
S láskou,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır