Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Cher Albert,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Cher Oncle Maurice,
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Salut André,
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Coucou Sébastien,
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Louis,
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
我最亲爱的,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Mon cher Thomas,
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Merci pour votre courriel.
谢谢您的邮件。
Bir yazışmada cevap verirken
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
As-tu prévu quelque chose pour...?
你对...有什么计划吗?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
请在...上加我,我的用户名是...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Dis bonjour à...de ma part.
代我向...问好。
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Écris-moi vite.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Écris-moi quand...
当...,请回复我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息,请发送给我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Prends soin de toi.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
Je t'aime.
我爱你。
Partnerinize yazarken
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Amicalement,
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Tendrement,
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Bises,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Bisous,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır