Portekizce | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

亲爱的约翰,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
亲爱的妈妈/爸爸,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
亲爱的Jerome叔叔,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
你好,约翰,
Olá Vítor,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
嘿,约翰,
Oi Vítor,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
约翰,
Vítor,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
我亲爱的,
Meu querido,
Minha querida,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
我最亲爱的,
Meu amado,
Minha amada,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
最亲爱的约翰,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
谢谢您的邮件。
Obrigado por seu e-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
很高兴再次收到您的来信。
Foi bom ter notícias suas novamente.
Bir yazışmada cevap verirken
对不起,这么久没有给你写信。
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

我给您写信是为了告诉您...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
你对...有什么计划吗?
Você já fez planos para ...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
非常感谢发送/邀请/附上...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
很高兴宣布...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
听到...我非常高兴
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
很遗憾地告诉你们...
Lamento informá-lo que ...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
听到...很遗憾
Fiquei tão triste ao saber que ...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
请在...上加我,我的用户名是...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...致上他/她的祝福。
...manda lembranças.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
代我向...问好。
Diga olá para ... por mim.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
我期待着尽快能收到您的回复。
Espero ter notícias suas em breve.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
尽快回复。
Escreva novamente em breve.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
当...,请回复我。
Escreva de volta quando...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
如果你有更多消息,请发送给我。
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
保重。
Cuide-se.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
我爱你。
Eu te amo.
Partnerinize yazarken
衷心的祝福,
Abraços,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
致以最衷心的祝福,
Com carinho,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
最衷心的问候,
Com carinho,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
一切顺利,
Tudo de bom,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
致以我的祝福,
Com todo meu amor,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
衷心祝福,
Com muito amor,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
衷心祝福,
Com muito amor,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır