Japonca | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

亲爱的约翰,
太郎君へ
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
亲爱的妈妈/爸爸,
お母さんへ/お父さんへ
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
亲爱的Jerome叔叔,
太郎おじさんへ
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
你好,约翰,
太郎君へ
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
嘿,约翰,
太郎君へ
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
约翰,
太郎君、
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
我亲爱的,
太郎へ
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
我最亲爱的,
太郎へ
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
最亲爱的约翰,
太郎へ
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
谢谢您的邮件。
メールをくれてありがとう。
Bir yazışmada cevap verirken
很高兴再次收到您的来信。
メールをもらってうれしかったよ。
Bir yazışmada cevap verirken
对不起,这么久没有给你写信。
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
長い間連絡を取っていなかったよね。
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

我给您写信是为了告诉您...
喜んで・・・・を報告します。
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
你对...有什么计划吗?
・・・・に何か予定はありますか?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
非常感谢发送/邀请/附上...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
很高兴宣布...
・・・・を喜んで報告します。
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
听到...我非常高兴
・・・・を聞いてうれしかったです。
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
很遗憾地告诉你们...
残念だけど・・・・を報告します。
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
听到...很遗憾
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
请在...上加我,我的用户名是...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...致上他/她的祝福。
・・・・がよろしく言っていたよ。
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
代我向...问好。
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
我期待着尽快能收到您的回复。
お返事を楽しみに待っています。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
尽快回复。
返信を待っています。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
当...,请回复我。
・・・・の時はまた連絡してください。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
如果你有更多消息,请发送给我。
何かあったらまた連絡してください。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
保重。
元気でね
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
我爱你。
好きだよ
Partnerinize yazarken
衷心的祝福,
じゃあね
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
致以最衷心的祝福,
じゃあね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
最衷心的问候,
よろしく
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
一切顺利,
元気でね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
致以我的祝福,
体に気をつけてね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
衷心祝福,
元気でね
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
衷心祝福,
元気でね
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır