İtalyanca | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

亲爱的约翰,
Caro Luca,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
亲爱的妈妈/爸爸,
Cari mamma e papà,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
亲爱的Jerome叔叔,
Caro zio Flavio,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
你好,约翰,
Ciao Matteo,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
嘿,约翰,
Ciao Matty!
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
约翰,
Luca,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
我亲爱的,
Tesoro,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
我最亲爱的,
Amore,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
最亲爱的约翰,
Amore mio,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
谢谢您的邮件。
Grazie per la tua e-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
很高兴再次收到您的来信。
Che bello sentirti!
Bir yazışmada cevap verirken
对不起,这么久没有给你写信。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

我给您写信是为了告诉您...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
你对...有什么计划吗?
Hai già dei piani per...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
非常感谢发送/邀请/附上...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
很高兴宣布...
Sono felice di annunciarti che...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
听到...我非常高兴
Sono davvero felice di sapere che...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
很遗憾地告诉你们...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
听到...很遗憾
Mi dispiace sapere che...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
请在...上加我,我的用户名是...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...致上他/她的祝福。
...ti manda i suoi saluti.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
代我向...问好。
Salutami...
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
我期待着尽快能收到您的回复。
Scrivimi presto.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
尽快回复。
Rispondimi presto.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
当...,请回复我。
Rispondimi non appena...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
如果你有更多消息,请发送给我。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
保重。
Stammi bene.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
我爱你。
Ti amo.
Partnerinize yazarken
衷心的祝福,
I migliori auguri
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
致以最衷心的祝福,
Con i migliori auguri
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
最衷心的问候,
Cari saluti
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
一切顺利,
Tante belle cose
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
致以我的祝福,
Un abbraccio,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
衷心祝福,
Con tanto amore
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
衷心祝福,
Tanti cari saluti
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır