İngilizce | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

亲爱的约翰,
Dear John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
亲爱的妈妈/爸爸,
Dear Mum / Dad,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
亲爱的Jerome叔叔,
Dear Uncle Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
你好,约翰,
Hello John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
嘿,约翰,
Hey John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
约翰,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
我亲爱的,
My Dear,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
我最亲爱的,
My Dearest,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
最亲爱的约翰,
Dearest John,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
谢谢您的邮件。
Thank you for your E-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
很高兴再次收到您的来信。
It was good to hear from you again.
Bir yazışmada cevap verirken
对不起,这么久没有给你写信。
I am very sorry I haven't written for so long.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
It's such a long time since we had any contact.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

我给您写信是为了告诉您...
I am writing to tell you that…
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
你对...有什么计划吗?
Have you made any plans for…?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
非常感谢发送/邀请/附上...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
It was so kind of you to write / invite / send…
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
很高兴宣布...
I am delighted to announce that…
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
听到...我非常高兴
I was delighted to hear that…
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
很遗憾地告诉你们...
I am sorry to inform you that…
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
听到...很遗憾
I was so sorry to hear that…
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
请在...上加我,我的用户名是...
Please add me on...messenger. My username is…
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...致上他/她的祝福。
…sends his/her love.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
代我向...问好。
Say hello to…for me.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
我期待着尽快能收到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
尽快回复。
Write back soon.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
当...,请回复我。
Do write back when…
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
如果你有更多消息,请发送给我。
Send me news, when you know anything more.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
保重。
Take care.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
我爱你。
I love you.
Partnerinize yazarken
衷心的祝福,
Best wishes,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
致以最衷心的祝福,
With best wishes,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
最衷心的问候,
Kindest regards,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
一切顺利,
All the best,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
致以我的祝福,
All my love,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
衷心祝福,
Lots of love,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
衷心祝福,
Much love,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır