Hollandaca | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

亲爱的约翰,
Beste Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
亲爱的妈妈/爸爸,
Beste mama / papa
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
亲爱的Jerome叔叔,
Beste oom Jeroen
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
你好,约翰,
Hallo Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
嘿,约翰,
Hoi Jan
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
约翰,
Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
我亲爱的,
Lieve ...
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
我最亲爱的,
Liefste ...
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
最亲爱的约翰,
Lieve Jan
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
谢谢您的邮件。
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Bir yazışmada cevap verirken
很高兴再次收到您的来信。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Bir yazışmada cevap verirken
对不起,这么久没有给你写信。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

我给您写信是为了告诉您...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
你对...有什么计划吗?
Heb je al plannen voor ...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
非常感谢发送/邀请/附上...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
很高兴宣布...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
听到...我非常高兴
Ik was erg blij om te horen dat ...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
很遗憾地告诉你们...
Helaas moet ik je melden dat ...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
听到...很遗憾
Het spijt me te moeten horen dat ...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
请在...上加我,我的用户名是...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...致上他/她的祝福。
... doet jou de groeten.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
代我向...问好。
Doe ... de groeten namens mij.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
我期待着尽快能收到您的回复。
Ik hoop snel van jou te horen.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
尽快回复。
Schrijf me snel terug.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
当...,请回复我。
Schrijf me snel terug wanneer ...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
如果你有更多消息,请发送给我。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
保重。
Het ga je goed.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
我爱你。
Ik hou van je.
Partnerinize yazarken
衷心的祝福,
Hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
致以最衷心的祝福,
Met hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
最衷心的问候,
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
一切顺利,
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
致以我的祝福,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
衷心祝福,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
衷心祝福,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır