Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

亲爱的约翰,
Estimata John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
亲爱的妈妈/爸爸,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
亲爱的Jerome叔叔,
Estimata Onklo Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
你好,约翰,
Saluton John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
嘿,约翰,
Saluton John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
约翰,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
我亲爱的,
Mia kara,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
我最亲爱的,
Mia kara,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
最亲爱的约翰,
Estimata John,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
谢谢您的邮件。
Dankon pro via retpoŝto.
Bir yazışmada cevap verirken
很高兴再次收到您的来信。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Bir yazışmada cevap verirken
对不起,这么久没有给你写信。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

我给您写信是为了告诉您...
Mi skribas por informi vin, ke...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
你对...有什么计划吗?
Ĉu vi havas planojn por...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
非常感谢发送/邀请/附上...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
很高兴宣布...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
听到...我非常高兴
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
很遗憾地告诉你们...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
听到...很遗憾
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
请在...上加我,我的用户名是...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
...致上他/她的祝福。
...sendas lian/ŝian amon.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
代我向...问好。
Diru saluton al... por mi.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
我期待着尽快能收到您的回复。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
尽快回复。
Reskribu baldaŭ.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
当...,请回复我。
Skribu reen kiam...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
如果你有更多消息,请发送给我。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
保重。
Atentu.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
我爱你。
Mi amas vin.
Partnerinize yazarken
衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
致以最衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
最衷心的问候,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
一切顺利,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
致以我的祝福,
Ĉiu mia amo,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
衷心祝福,
Multe da amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
衷心祝福,
Multa amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır