Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Milý Johne,
Estimata John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Milá mamko / Milý taťko
Estimata Panjo/Paĉjo,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Milý strejdo Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Ahoj Johne,
Saluton John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Čau Johne,
Saluton John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Johne,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
Můj milý / Má milá,
Mia kara,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
Můj/Má nejdražší,
Mia kara,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Děkuji za tvůj e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Bir yazışmada cevap verirken
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Estis bona denove aŭdi de vi.
Bir yazışmada cevap verirken
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Opatruj se.
Atentu.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
Miluji tě.
Mi amas vin.
Partnerinize yazarken
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
S láskou,
Multe da amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
S láskou,
Multa amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır