Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Milý Johne,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Milá mamko / Milý taťko
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Milý strejdo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Ahoj Johne,
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Čau Johne,
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Johne,
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
Můj milý / Má milá,
我亲爱的,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
Můj/Má nejdražší,
我最亲爱的,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Nejdražší Johne,
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Děkuji za tvůj e-mail.
谢谢您的邮件。
Bir yazışmada cevap verirken
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

Píši, abych Ti řekl(a), že...
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Už máš nějaké plány na... ?
你对...有什么计划吗?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
S potěšením (vám) oznamuji, že...
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
很遗憾地告诉你们...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
Je mi moc líto, že...
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
请在...上加我,我的用户名是...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
... posílá pozdrav!
...致上他/她的祝福。
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Pozdravuj ode mě... .
代我向...问好。
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
Těším se na tvojí odpověď.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Napiš brzy.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Napiš mi prosím, až...
当...,请回复我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
如果你有更多消息,请发送给我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Opatruj se.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
Miluji tě.
我爱你。
Partnerinize yazarken
S přáním všeho nejlepšího,
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
Mějte se moc hezky,
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Nejsrdečnější pozdravy,
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Jen to nejlepší,
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
S láskou,
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
S láskou,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
S láskou,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır