Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Lieber Johannes,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Liebe(r) Mama / Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Lieber Onkel Hieronymus,
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Hallo Johannes,
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Hey Johannes,
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Johannes,
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
Mein(e) Liebe(r),
我亲爱的,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
Mein(e) Liebste(r),
我最亲爱的,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Liebster Johannes,
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Vielen Dank für Deine Email.
谢谢您的邮件。
Bir yazışmada cevap verirken
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Hast Du schon Pläne für...?
你对...有什么计划吗?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
Leider muss ich Dir berichten, dass...
很遗憾地告诉你们...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
请在...上加我,我的用户名是...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
... grüßt herzlich.
...致上他/她的祝福。
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Bitte grüße... von mir.
代我向...问好。
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Schreib mir bitte bald zurück.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Bitte schreib mir zurück, wenn...
当...,请回复我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
如果你有更多消息,请发送给我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Mach's gut.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
Ich liebe Dich.
我爱你。
Partnerinize yazarken
Herzliche Grüße
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
Mit besten Grüßen
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Beste Grüße
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Alles Gute
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Alles Liebe
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Alles Liebe
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Alles Liebe
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır