Korece | Cümle Kalıpları - Kişisel | Duyurular ve Davetiyeler

Mektup | E-Posta | Duyurular ve Davetiyeler | Dilekler | SMS ve Web

Duyurular ve Davetiyeler - Doğum

เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Çocukların doğumu bir 3. parti duyurmak istediğinde
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, genellikle kartlarda bir resimle birlikte bulunur
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, İngilizce'de bir deyiş
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Duyurular ve Davetiyeler - Nişan

...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Geleneksel, bir nişan aile tarafından duyrulmak istendiğinden kullanılır
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Nişan törenine davette kullanılır
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Nişan törenine davette kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Evlilik

เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Evliliği duyururken kullanılır
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Bir bayanın evliliğini duyururken kullanılır
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Evlenen çift davetiye yazarken kullanır
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Evlenen çiftin aile bireyleri tarafından davetiye yazılırken kullanılır
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Yakın arkadaşları düğüne çağırırken kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Toplantılar / Özel Etkinlikler

เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Özel bir sebeple, özel bir gün ve zamanda insanları sosyal bir toplantıya çağırırken kullanılır
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Bir akşam yemeği partisine insanları çağırırken kullanılır
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Resmi, insanları resmi bir etkinliğe çağırırken kullanılır. Genellikle şirket yemeklerinde
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Resmi, yakın arkadaşları önemli bir etkinliğe çağırırken kullanılır
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Davet edilen kişinin orada bulunması gerektiğini vurgularken kullanılır
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
...에 와서 만날 래?
Başka bir amaçla değil, sadece görmek amaçlı arkadaşları davet etmekte