Tayca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Duyurular ve Davetiyeler

Mektup | E-Posta | Duyurular ve Davetiyeler | Dilekler | SMS ve Web

Duyurular ve Davetiyeler - Doğum

...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
Çocukların doğumu bir 3. parti duyurmak istediğinde
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, genellikle kartlarda bir resimle birlikte bulunur
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, İngilizce'de bir deyiş
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Duyurular ve Davetiyeler - Nişan

.. 와 ...는 약혼하였습니다.
...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
Geleneksel, bir nişan aile tarafından duyrulmak istendiğinden kullanılır
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
Nişan törenine davette kullanılır
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
Nişan törenine davette kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Evlilik

...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
Evliliği duyururken kullanılır
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Bir bayanın evliliğini duyururken kullanılır
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
Evlenen çift davetiye yazarken kullanır
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
Evlenen çiftin aile bireyleri tarafından davetiye yazılırken kullanılır
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
Yakın arkadaşları düğüne çağırırken kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Toplantılar / Özel Etkinlikler

...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
Özel bir sebeple, özel bir gün ve zamanda insanları sosyal bir toplantıya çağırırken kullanılır
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
Bir akşam yemeği partisine insanları çağırırken kullanılır
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
Resmi, insanları resmi bir etkinliğe çağırırken kullanılır. Genellikle şirket yemeklerinde
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
Resmi, yakın arkadaşları önemli bir etkinliğe çağırırken kullanılır
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
Davet edilen kişinin orada bulunması gerektiğini vurgularken kullanılır
...에 와서 만날 래?
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
Başka bir amaçla değil, sadece görmek amaçlı arkadaşları davet etmekte