Hollandaca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Duyurular ve Davetiyeler

Mektup | E-Posta | Duyurular ve Davetiyeler | Dilekler | SMS ve Web

Duyurular ve Davetiyeler - Doğum

We are happy to announce the birth of…
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Çocukların doğumu bir 3. parti duyurmak istediğinde
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, genellikle kartlarda bir resimle birlikte bulunur
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, İngilizce'de bir deyiş
With love and hope we welcome…to the world.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Duyurular ve Davetiyeler - Nişan

…and…are engaged.
... en ... hebben zich verloofd.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
…are happy to announce their engagement.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
We are happy to announce the engagement of…and…
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Geleneksel, bir nişan aile tarafından duyrulmak istendiğinden kullanılır
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Nişan törenine davette kullanılır
You are cordially invited to … and … engagement party on…
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Nişan törenine davette kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Evlilik

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Evliliği duyururken kullanılır
Miss…is soon to become Mrs. ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Bir bayanın evliliğini duyururken kullanılır
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Evlenen çift davetiye yazarken kullanır
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Evlenen çiftin aile bireyleri tarafından davetiye yazılırken kullanılır
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Yakın arkadaşları düğüne çağırırken kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Toplantılar / Özel Etkinlikler

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Özel bir sebeple, özel bir gün ve zamanda insanları sosyal bir toplantıya çağırırken kullanılır
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Bir akşam yemeği partisine insanları çağırırken kullanılır
You are cordially invited to…
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Resmi, insanları resmi bir etkinliğe çağırırken kullanılır. Genellikle şirket yemeklerinde
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Resmi, yakın arkadaşları önemli bir etkinliğe çağırırken kullanılır
We would very much like you to come.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Davet edilen kişinin orada bulunması gerektiğini vurgularken kullanılır
Would you like to come to…for…?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Başka bir amaçla değil, sadece görmek amaçlı arkadaşları davet etmekte