Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | Duyurular ve Davetiyeler

Mektup | E-Posta | Duyurular ve Davetiyeler | Dilekler | SMS ve Web

Duyurular ve Davetiyeler - Doğum

We are happy to announce the birth of…
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Çocukların doğumu bir 3. parti duyurmak istediğinde
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, genellikle kartlarda bir resimle birlikte bulunur
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, İngilizce'de bir deyiş
With love and hope we welcome…to the world.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Duyurular ve Davetiyeler - Nişan

…and…are engaged.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
…are happy to announce their engagement.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
We are happy to announce the engagement of…and…
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Geleneksel, bir nişan aile tarafından duyrulmak istendiğinden kullanılır
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Nişan törenine davette kullanılır
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Nişan törenine davette kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Evlilik

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Evliliği duyururken kullanılır
Miss…is soon to become Mrs. ...
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Bir bayanın evliliğini duyururken kullanılır
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Evlenen çift davetiye yazarken kullanır
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Evlenen çiftin aile bireyleri tarafından davetiye yazılırken kullanılır
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Yakın arkadaşları düğüne çağırırken kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Toplantılar / Özel Etkinlikler

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Özel bir sebeple, özel bir gün ve zamanda insanları sosyal bir toplantıya çağırırken kullanılır
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Bir akşam yemeği partisine insanları çağırırken kullanılır
You are cordially invited to…
Ni invitas al...
Resmi, insanları resmi bir etkinliğe çağırırken kullanılır. Genellikle şirket yemeklerinde
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Resmi, yakın arkadaşları önemli bir etkinliğe çağırırken kullanılır
We would very much like you to come.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Davet edilen kişinin orada bulunması gerektiğini vurgularken kullanılır
Would you like to come to…for…?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Başka bir amaçla değil, sadece görmek amaçlı arkadaşları davet etmekte