Danca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Duyurular ve Davetiyeler

Mektup | E-Posta | Duyurular ve Davetiyeler | Dilekler | SMS ve Web

Duyurular ve Davetiyeler - Doğum

We are happy to announce the birth of…
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Çocukların doğumu bir 3. parti duyurmak istediğinde
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, genellikle kartlarda bir resimle birlikte bulunur
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, İngilizce'de bir deyiş
With love and hope we welcome…to the world.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Duyurular ve Davetiyeler - Nişan

…and…are engaged.
... og... er forlovet.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
…are happy to announce their engagement.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
We are happy to announce the engagement of…and…
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Geleneksel, bir nişan aile tarafından duyrulmak istendiğinden kullanılır
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Nişan törenine davette kullanılır
You are cordially invited to … and … engagement party on…
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Nişan törenine davette kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Evlilik

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Evliliği duyururken kullanılır
Miss…is soon to become Mrs. ...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Bir bayanın evliliğini duyururken kullanılır
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Evlenen çift davetiye yazarken kullanır
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Evlenen çiftin aile bireyleri tarafından davetiye yazılırken kullanılır
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Yakın arkadaşları düğüne çağırırken kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Toplantılar / Özel Etkinlikler

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Özel bir sebeple, özel bir gün ve zamanda insanları sosyal bir toplantıya çağırırken kullanılır
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Bir akşam yemeği partisine insanları çağırırken kullanılır
You are cordially invited to…
I er hjerteligt inviteret til...
Resmi, insanları resmi bir etkinliğe çağırırken kullanılır. Genellikle şirket yemeklerinde
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Resmi, yakın arkadaşları önemli bir etkinliğe çağırırken kullanılır
We would very much like you to come.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Davet edilen kişinin orada bulunması gerektiğini vurgularken kullanılır
Would you like to come to…for…?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Başka bir amaçla değil, sadece görmek amaçlı arkadaşları davet etmekte