Çekçe | Cümle Kalıpları - Kişisel | Duyurular ve Davetiyeler

Mektup | E-Posta | Duyurular ve Davetiyeler | Dilekler | SMS ve Web

Duyurular ve Davetiyeler - Doğum

We are happy to announce the birth of…
S potěšením oznamujeme narození...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Çocukların doğumu bir 3. parti duyurmak istediğinde
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, genellikle kartlarda bir resimle birlikte bulunur
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, İngilizce'de bir deyiş
With love and hope we welcome…to the world.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Duyurular ve Davetiyeler - Nişan

…and…are engaged.
... a ... jsou zasnoubeni.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
…are happy to announce their engagement.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
We are happy to announce the engagement of…and…
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Geleneksel, bir nişan aile tarafından duyrulmak istendiğinden kullanılır
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Nişan törenine davette kullanılır
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Nişan törenine davette kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Evlilik

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Evliliği duyururken kullanılır
Miss…is soon to become Mrs. ...
Slečna se brzy stane paní ...
Bir bayanın evliliğini duyururken kullanılır
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Evlenen çift davetiye yazarken kullanır
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Evlenen çiftin aile bireyleri tarafından davetiye yazılırken kullanılır
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Yakın arkadaşları düğüne çağırırken kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Toplantılar / Özel Etkinlikler

We would be delighted if you would join us on..at…for…
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Özel bir sebeple, özel bir gün ve zamanda insanları sosyal bir toplantıya çağırırken kullanılır
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Bir akşam yemeği partisine insanları çağırırken kullanılır
You are cordially invited to…
Jste srdečně zváni...
Resmi, insanları resmi bir etkinliğe çağırırken kullanılır. Genellikle şirket yemeklerinde
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Resmi, yakın arkadaşları önemli bir etkinliğe çağırırken kullanılır
We would very much like you to come.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Davet edilen kişinin orada bulunması gerektiğini vurgularken kullanılır
Would you like to come to…for…?
Chtěli byste přijít k... na...?
Başka bir amaçla değil, sadece görmek amaçlı arkadaşları davet etmekte