Hollandaca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Duyurular ve Davetiyeler

Mektup | E-Posta | Duyurular ve Davetiyeler | Dilekler | SMS ve Web

Duyurular ve Davetiyeler - Doğum

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Çocukların doğumu bir 3. parti duyurmak istediğinde
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, genellikle kartlarda bir resimle birlikte bulunur
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, İngilizce'de bir deyiş
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Duyurular ve Davetiyeler - Nişan

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... en ... hebben zich verloofd.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Geleneksel, bir nişan aile tarafından duyrulmak istendiğinden kullanılır
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Nişan törenine davette kullanılır
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Nişan törenine davette kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Evlilik

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Evliliği duyururken kullanılır
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Bir bayanın evliliğini duyururken kullanılır
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Evlenen çift davetiye yazarken kullanır
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Evlenen çiftin aile bireyleri tarafından davetiye yazılırken kullanılır
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Yakın arkadaşları düğüne çağırırken kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Toplantılar / Özel Etkinlikler

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Özel bir sebeple, özel bir gün ve zamanda insanları sosyal bir toplantıya çağırırken kullanılır
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Bir akşam yemeği partisine insanları çağırırken kullanılır
Ni invitas al...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Resmi, insanları resmi bir etkinliğe çağırırken kullanılır. Genellikle şirket yemeklerinde
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Resmi, yakın arkadaşları önemli bir etkinliğe çağırırken kullanılır
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Davet edilen kişinin orada bulunması gerektiğini vurgularken kullanılır
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Başka bir amaçla değil, sadece görmek amaçlı arkadaşları davet etmekte