İngilizce | Cümle Kalıpları - Kişisel | Dilekler

Dilekler - Evlilik

Chúc hai bạn hạnh phúc!
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Chúc mừng bạn đã đưa chàng / nàng về dinh!
Congratulations on tying the knot!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Chúc mừng hoa đã có chủ!
Congratulations on saying your "I do's"!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày trọng đại nhé!
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Resmi olmayan, yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Dilekler - Nişan

Chúc mừng hai bạn đã đính hôn!
Congratulations on your engagement!
Nişanlanan kişiyi kutlamanın standart yolu
Chúc cặp đôi mới đính hôn may mắn và hạnh phúc!
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau!
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn ở bên nhau hạnh phúc!
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn? Các bạn đã chọn ngày cho đám cưới chưa?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Yeni nişanlanan yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken ve düğün tarihini sorarken

Dilekler - Doğum Günleri ve Yıldönümleri

Chúc mừng sinh nhật!
Birthday greetings!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Sinh nhật vui vẻ!
Happy Birthday!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Chúc mừng sinh nhật!
Many happy returns!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
Wishing you every happiness on your special day.
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Chúc mọi điều ước của bạn thành sự thật. Sinh nhật vui vẻ!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và tuyệt vời!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Happy Anniversary!
Yıldönümü kartlarında rastlanan yıldönümü kutlaması
Chúc mừng kỉ niệm... năm ngày cưới!
Happy…Anniversary!
Özel yıllarda kullanılan yıldönümü kutlamaları (ör. 25. yıl, 40. yıldönümü)
... năm và vẫn hạnh phúc như ngày đầu. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Evliliğin süresine vurgu yapmakta ve bunu tebrik etmekte kullanılır
Chúc mừng đám cưới Đồng/Sứ!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 20. yılını kutlarken
Chúc mừng đám cưới Bạc!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 25. yılını kutlarken
Chúc mừng đám cưới Ruby!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 40. yılını kutlarken
Chúc mừng đám cưới Ngọc trai!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 30. yılını kutlarken
Chúc mừng đám cưới San hô!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 35. yılını kutlarken
Chúc mừng đám cưới Vàng!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 50. yılını kutlarken
Chúc mừng đám cưới Kim cương!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 60. yılını kutlarken

Dilekler - Geçmiş olsun dilekleri

Chúc bạn chóng bình phục!
Get well soon.
Geçmiş olsun kartlarında bulunan standart geçmiş olsun dileği
Chúc bạn chóng khỏe.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Standart geçmiş olsun dileği
Chúng tôi chúc bạn sớm khỏe.
We hope that you will be up and about in no time.
Birden çok kişiden gelen standart geçmiş olsun dileği
Mong bạn sớm khỏe lại.
Thinking of you. May you feel better soon.
Standart geçmiş olsun dileği
Mọi người ở... chúc bạn chóng khỏe.
From everybody at…, get well soon.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı
Chúc bạn chóng khỏe. Mọi người ở đây đều rất nhớ bạn.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Dilekler - Genel Tebrikler

Chúc mừng bạn đã...
Congratulations on…
Standart tebrik cümlesi
Chúc bạn may mắn và thành công với...
I wish you the best of luck and every success in…
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
Chúc bạn thành công trên con đường...
I wish you every success in…
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng bạn đã...
We would like to send you our congratulations on…
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır
Làm... tốt lắm!
Well done on…
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır, daha az tebrikvari
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi lấy bằng lái xe!
Congratulations on passing your driving test!
Sürücü ehliyeti sınavlarını geçen birini kutlarken
Làm tốt lắm. Chúng tôi biết bạn sẽ thành công mà!
Well done. We knew you could do it.
Yakın bir arkadaşı veya bir aile bireyini tebrik ederken
Chúc mừng!
Congrats!
Resmi olmayan, genel olmayan, tebrik için kullanılır

Dilekler - Akademik Başarılar

Chúc mừng lễ tốt nghiệp của bạn!
Congratulations on your graduation!
Üniversiteden mezun olan birini tebrik ederken kullanılır
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi / bài kiểm tra!
Congratulations on passing your exams!
Sınavlarını geçen birini kutlarken
Ai mà giỏi thế? Chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt bài thi nhé!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Resmi olmayan, yakınen tanıdığın biri sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ettiğinde
Chúc mừng bạn đã lấy được bằng thạc sĩ và chúc bạn đi làm may mắn!
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Yüksek lisansını tamamlayan birini tebrik ederken ve iyi dileklerde bulunurken
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trong tương lai.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Okul sınavlarını geçen ama mezuniyetten sonra ne yapacağını bilmediğiniz birini kutlarken kullanılır
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trên con đường sự nghiệp!
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Okul sınavlarını geçen ve iş aradığını bildiğiniz biri için
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển đại học! Chúc bạn tận hưởng quãng đời sinh viên của mình!
Well done on getting into University. Have a great time!
Üniversiteye yeni yerleşen birini kutlarken

Dilekler - Taziyeler

Chúng tôi vô cùng đau lòng khi hay tin... đã ra đi rất đột ngột, và muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới bạn.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Beklenen veya beklenmeyen bir ölüm karşısında yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát của bạn.
We are so very sorry to hear about your loss.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát lớn lao của bạn.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cháu / anh / chị...
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Oğlu/kızı/kocası/karısı ölen birine başsağlığı dilerken (ölenlerin ismini kapsar)
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh chị trong những giờ phút khó khăn này.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát to lớn của anh / chị và gia quyến.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Dilekler - Kariyer Başarıları

Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
We wish you the best of luck in your new job at…
Yeni işinde birine başarılar dilerken kullanılır
Mọi người tại... chúc bạn may mắn với công việc mới.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
We wish you the best of luck in your new position of…
Eski iş arkadaşları birine yeni pozisyonunda şans dilerken
Chúc bạn thành công với công tác mới.
We wish you every success for your latest career move.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
Chúc mừng bạn đã kiếm được công việc mới!
Congratulations on getting the job!
Birini yeni işinden dolayı, genelde bol kazançlı yeni bir iş, tebrik ederken
Chúc bạn có ngày làm việc đầu tiên may mắn tại...
Good luck on your first day at…
Birine yeni işinin ilk gününde şans dilerken

Dilekler - Doğum

Chúng tôi rất vui khi nghe tin bé trai/bé gái nhà bạn mới chào đời. Chúc mừng gia đình bạn!
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
Chúc mừng gia đình bạn có thêm thành viên mới!
Congratulations on your new arrival!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé!
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Yeni doğan çocuğu için bir anneyi kutlamakta kullanılır
Chúc mừng hai vợ chồng và bé trai/bé gái mới chào đời!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
Chúc mừng hai vợ chồng đã lên chức bố mẹ! Mình tin rằng hai bạn sẽ là những người bố người mẹ tuyệt vời.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Dilekler - Teşekkürler

Cảm ơn bạn rất nhiều vì...
Many thanks for…
Genel bir teşekkür mesajı olarak kullanılır
Hai vợ chồng tôi xin cảm ơn bạn vì...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Birine başkalarıyla birlikte teşekkür etmek istediğinizde
Thật không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ vì đã...
I really don't know how to thank you for…
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
Tôi xin gửi bạn một chút quà để cảm ơn bạn đã...
As a small token of our gratitude…
Birine teşekkür hediyesi verirken kullanılır
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới... vì đã...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
Chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn đã...
We are very grateful to you for…
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
Không có gì đâu! Chúng tôi phải cảm ơn bạn mới phải.
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Biri size teşekkür ediyor ancak siz de yaptığınız şeyden siz de karlı çıkıyor iseniz kullanılır

Dilekler - Yeni Yıl Tebriki

Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Season's greetings from…
Amerika'da Noel ve yeni yıl için kullanılır
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Birleşik Krallık'ta Noel ve yeni yıl için kullanılır
Chúc mừng ngày lễ Phục sinh!
Happy Easter!
Hıristiyan ülkelerde Paskalya kutlamaları sırasında kullanılır
Chúc mừng lễ Tạ ơn!
Happy Thanksgiving!
Amerika'da Şükran Günü'nde kullanılır
Chúc mừng năm mới!
Happy New Year!
Yeni yılı kutlarken kullanılır
Chúc ngày lễ vui vẻ!
Happy Holidays!
Amerika ve Kanada'da tatilleri kutlarken kullanılır (özellikle Noel ve Hanukkah için)
Chúc mừng lễ Hannukah!
Happy Hanukkah!
Hanukkah'ı kutlamak için kullanılır
Chúc bạn lễ Diwali vui vẻ và rạng rỡ!
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Diwali'yi kutlamak için kullanılır
Giáng sinh vui vẻ! / Giáng sinh an lành!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Noeli kutlamak için hıristiyan ülkelerinde kullanılır
Chúc bạn Giáng sinh và Năm mới hạnh phúc!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Hıristiyan ülkelerinde Noel ve yeni yılı kutlamak için kullanılır