İngilizce | Cümle Kalıpları - Kişisel | Dilekler

Dilekler - Evlilik

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
결혼을 너무너무 축하한다!
Congratulations on tying the knot!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Congratulations on saying your "I do's"!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Resmi olmayan, yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Dilekler - Nişan

약혼을 축하드립니다!
Congratulations on your engagement!
Nişanlanan kişiyi kutlamanın standart yolu
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Yeni nişanlanan yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken ve düğün tarihini sorarken

Dilekler - Doğum Günleri ve Yıldönümleri

생일 축하합니다!
Birthday greetings!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
생일 축하!
Happy Birthday!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
행복한 생일날 되세요!
Many happy returns!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Wishing you every happiness on your special day.
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
기념일을 축하드립니다!
Happy Anniversary!
Yıldönümü kartlarında rastlanan yıldönümü kutlaması
행복한 ... 기념일 되세요!
Happy…Anniversary!
Özel yıllarda kullanılan yıldönümü kutlamaları (ör. 25. yıl, 40. yıldönümü)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Evliliğin süresine vurgu yapmakta ve bunu tebrik etmekte kullanılır
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 20. yılını kutlarken
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 25. yılını kutlarken
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 40. yılını kutlarken
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 30. yılını kutlarken
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 35. yılını kutlarken
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 50. yılını kutlarken
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 60. yılını kutlarken

Dilekler - Geçmiş olsun dilekleri

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Get well soon.
Geçmiş olsun kartlarında bulunan standart geçmiş olsun dileği
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Standart geçmiş olsun dileği
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
We hope that you will be up and about in no time.
Birden çok kişiden gelen standart geçmiş olsun dileği
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Thinking of you. May you feel better soon.
Standart geçmiş olsun dileği
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
From everybody at…, get well soon.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Dilekler - Genel Tebrikler

...를 축하합니다.
Congratulations on…
Standart tebrik cümlesi
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
I wish you the best of luck and every success in…
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
I wish you every success in…
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
...를 축하드립니다.
We would like to send you our congratulations on…
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır
...를 했다니, 축하드립니다.
Well done on…
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır, daha az tebrikvari
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Congratulations on passing your driving test!
Sürücü ehliyeti sınavlarını geçen birini kutlarken
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Well done. We knew you could do it.
Yakın bir arkadaşı veya bir aile bireyini tebrik ederken
축하!
Congrats!
Resmi olmayan, genel olmayan, tebrik için kullanılır

Dilekler - Akademik Başarılar

졸업을 축하합니다!
Congratulations on your graduation!
Üniversiteden mezun olan birini tebrik ederken kullanılır
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Congratulations on passing your exams!
Sınavlarını geçen birini kutlarken
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Resmi olmayan, yakınen tanıdığın biri sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ettiğinde
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Yüksek lisansını tamamlayan birini tebrik ederken ve iyi dileklerde bulunurken
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Okul sınavlarını geçen ama mezuniyetten sonra ne yapacağını bilmediğiniz birini kutlarken kullanılır
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Okul sınavlarını geçen ve iş aradığını bildiğiniz biri için
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Well done on getting into University. Have a great time!
Üniversiteye yeni yerleşen birini kutlarken

Dilekler - Taziyeler

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Beklenen veya beklenmeyen bir ölüm karşısında yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
안타까운 마음을 전합니다.
We are so very sorry to hear about your loss.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Oğlu/kızı/kocası/karısı ölen birine başsağlığı dilerken (ölenlerin ismini kapsar)
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Dilekler - Kariyer Başarıları

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
We wish you the best of luck in your new job at…
Yeni işinde birine başarılar dilerken kullanılır
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
We wish you the best of luck in your new position of…
Eski iş arkadaşları birine yeni pozisyonunda şans dilerken
하는 일마다 성공하길 바래.
We wish you every success for your latest career move.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
새 직장 얻은 것 축하해!
Congratulations on getting the job!
Birini yeni işinden dolayı, genelde bol kazançlı yeni bir iş, tebrik ederken
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Good luck on your first day at…
Birine yeni işinin ilk gününde şans dilerken

Dilekler - Doğum

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Congratulations on your new arrival!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Yeni doğan çocuğu için bir anneyi kutlamakta kullanılır
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Dilekler - Teşekkürler

깊은 감사드립니다.
Many thanks for…
Genel bir teşekkür mesajı olarak kullanılır
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Birine başkalarıyla birlikte teşekkür etmek istediğinizde
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
I really don't know how to thank you for…
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
As a small token of our gratitude…
Birine teşekkür hediyesi verirken kullanılır
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
We are very grateful to you for…
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Biri size teşekkür ediyor ancak siz de yaptığınız şeyden siz de karlı çıkıyor iseniz kullanılır

Dilekler - Yeni Yıl Tebriki

...에서 보내는 시즌 축하 인사
Season's greetings from…
Amerika'da Noel ve yeni yıl için kullanılır
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Birleşik Krallık'ta Noel ve yeni yıl için kullanılır
행복한 부활절 되세요!
Happy Easter!
Hıristiyan ülkelerde Paskalya kutlamaları sırasında kullanılır
행복한 추수감사절 되세요!
Happy Thanksgiving!
Amerika'da Şükran Günü'nde kullanılır
행복한 새해 되세요!
Happy New Year!
Yeni yılı kutlarken kullanılır
행복한 휴일되세요!
Happy Holidays!
Amerika ve Kanada'da tatilleri kutlarken kullanılır (özellikle Noel ve Hanukkah için)
행복한 하누카 되세요!
Happy Hanukkah!
Hanukkah'ı kutlamak için kullanılır
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Diwali'yi kutlamak için kullanılır