Hollandaca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Dilekler

Dilekler - Evlilik

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
결혼을 너무너무 축하한다!
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
Resmi olmayan, yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Dilekler - Nişan

약혼을 축하드립니다!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
Nişanlanan kişiyi kutlamanın standart yolu
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
Yeni nişanlanan yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken ve düğün tarihini sorarken

Dilekler - Doğum Günleri ve Yıldönümleri

생일 축하합니다!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
생일 축하!
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
행복한 생일날 되세요!
Nog vele jaren!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
기념일을 축하드립니다!
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Yıldönümü kartlarında rastlanan yıldönümü kutlaması
행복한 ... 기념일 되세요!
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
Özel yıllarda kullanılan yıldönümü kutlamaları (ör. 25. yıl, 40. yıldönümü)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Evliliğin süresine vurgu yapmakta ve bunu tebrik etmekte kullanılır
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
Bir evliliğin 20. yılını kutlarken
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
Bir evliliğin 25. yılını kutlarken
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
Bir evliliğin 40. yılını kutlarken
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
Bir evliliğin 30. yılını kutlarken
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
Bir evliliğin 35. yılını kutlarken
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
Bir evliliğin 50. yılını kutlarken
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
Bir evliliğin 60. yılını kutlarken

Dilekler - Geçmiş olsun dilekleri

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Beterschap.
Geçmiş olsun kartlarında bulunan standart geçmiş olsun dileği
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
Standart geçmiş olsun dileği
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
Birden çok kişiden gelen standart geçmiş olsun dileği
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
Standart geçmiş olsun dileği
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Dilekler - Genel Tebrikler

...를 축하합니다.
Van harte gefeliciteerd met ...
Standart tebrik cümlesi
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Ik wens jou alle succes met ...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
...를 축하드립니다.
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır
...를 했다니, 축하드립니다.
Gefeliciteerd met ...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır, daha az tebrikvari
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
Sürücü ehliyeti sınavlarını geçen birini kutlarken
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
Yakın bir arkadaşı veya bir aile bireyini tebrik ederken
축하!
Gefeli!
Resmi olmayan, genel olmayan, tebrik için kullanılır

Dilekler - Akademik Başarılar

졸업을 축하합니다!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
Üniversiteden mezun olan birini tebrik ederken kullanılır
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Sınavlarını geçen birini kutlarken
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Resmi olmayan, yakınen tanıdığın biri sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ettiğinde
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
Yüksek lisansını tamamlayan birini tebrik ederken ve iyi dileklerde bulunurken
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
Okul sınavlarını geçen ama mezuniyetten sonra ne yapacağını bilmediğiniz birini kutlarken kullanılır
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
Okul sınavlarını geçen ve iş aradığını bildiğiniz biri için
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
Üniversiteye yeni yerleşen birini kutlarken

Dilekler - Taziyeler

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
Beklenen veya beklenmeyen bir ölüm karşısında yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
안타까운 마음을 전합니다.
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
Oğlu/kızı/kocası/karısı ölen birine başsağlığı dilerken (ölenlerin ismini kapsar)
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Dilekler - Kariyer Başarıları

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
Yeni işinde birine başarılar dilerken kullanılır
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
Eski iş arkadaşları birine yeni pozisyonunda şans dilerken
하는 일마다 성공하길 바래.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
새 직장 얻은 것 축하해!
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
Birini yeni işinden dolayı, genelde bol kazançlı yeni bir iş, tebrik ederken
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
Birine yeni işinin ilk gününde şans dilerken

Dilekler - Doğum

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
Yeni doğan çocuğu için bir anneyi kutlamakta kullanılır
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Dilekler - Teşekkürler

깊은 감사드립니다.
Hartelijk bedankt voor ...
Genel bir teşekkür mesajı olarak kullanılır
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
Birine başkalarıyla birlikte teşekkür etmek istediğinizde
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Als blijk van onze dankbaarheid ...
Birine teşekkür hediyesi verirken kullanılır
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
Biri size teşekkür ediyor ancak siz de yaptığınız şeyden siz de karlı çıkıyor iseniz kullanılır

Dilekler - Yeni Yıl Tebriki

...에서 보내는 시즌 축하 인사
Fijne feestdagen wensen ...
Amerika'da Noel ve yeni yıl için kullanılır
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Birleşik Krallık'ta Noel ve yeni yıl için kullanılır
행복한 부활절 되세요!
Vrolijk Pasen!
Hıristiyan ülkelerde Paskalya kutlamaları sırasında kullanılır
행복한 추수감사절 되세요!
Fijne Thanksgiving!
Amerika'da Şükran Günü'nde kullanılır
행복한 새해 되세요!
Gelukkig Nieuwjaar!
Yeni yılı kutlarken kullanılır
행복한 휴일되세요!
Fijne feestdagen!
Amerika ve Kanada'da tatilleri kutlarken kullanılır (özellikle Noel ve Hanukkah için)
행복한 하누카 되세요!
Fijne Chanoeka!
Hanukkah'ı kutlamak için kullanılır
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
Diwali'yi kutlamak için kullanılır