Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | Dilekler

Dilekler - Evlilik

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
결혼을 너무너무 축하한다!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Gratulojn pro diri "jes"!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Resmi olmayan, yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Dilekler - Nişan

약혼을 축하드립니다!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Nişanlanan kişiyi kutlamanın standart yolu
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Yeni nişanlanan yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken ve düğün tarihini sorarken

Dilekler - Doğum Günleri ve Yıldönümleri

생일 축하합니다!
Feliĉan naskiĝtagon!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
생일 축하!
Feliĉan naskiĝtagon!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
행복한 생일날 되세요!
Feliĉan naskiĝtagon!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
기념일을 축하드립니다!
Feliĉa datreveno!
Yıldönümü kartlarında rastlanan yıldönümü kutlaması
행복한 ... 기념일 되세요!
Feliĉa... datreveno!
Özel yıllarda kullanılan yıldönümü kutlamaları (ör. 25. yıl, 40. yıldönümü)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Evliliğin süresine vurgu yapmakta ve bunu tebrik etmekte kullanılır
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 20. yılını kutlarken
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 25. yılını kutlarken
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 40. yılını kutlarken
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 30. yılını kutlarken
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 35. yılını kutlarken
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 50. yılını kutlarken
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 60. yılını kutlarken

Dilekler - Geçmiş olsun dilekleri

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Saniĝus baldaŭ.
Geçmiş olsun kartlarında bulunan standart geçmiş olsun dileği
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Standart geçmiş olsun dileği
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Birden çok kişiden gelen standart geçmiş olsun dileği
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Standart geçmiş olsun dileği
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Dilekler - Genel Tebrikler

...를 축하합니다.
Gratulojn pro...
Standart tebrik cümlesi
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Mi deziras al vi sukceson en...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
...를 축하드립니다.
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır
...를 했다니, 축하드립니다.
Bonege por...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır, daha az tebrikvari
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Sürücü ehliyeti sınavlarını geçen birini kutlarken
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Yakın bir arkadaşı veya bir aile bireyini tebrik ederken
축하!
Feliĉoj!
Resmi olmayan, genel olmayan, tebrik için kullanılır

Dilekler - Akademik Başarılar

졸업을 축하합니다!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Üniversiteden mezun olan birini tebrik ederken kullanılır
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Sınavlarını geçen birini kutlarken
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Bonege kun via ekzameno!
Resmi olmayan, yakınen tanıdığın biri sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ettiğinde
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Yüksek lisansını tamamlayan birini tebrik ederken ve iyi dileklerde bulunurken
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Okul sınavlarını geçen ama mezuniyetten sonra ne yapacağını bilmediğiniz birini kutlarken kullanılır
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Okul sınavlarını geçen ve iş aradığını bildiğiniz biri için
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Üniversiteye yeni yerleşen birini kutlarken

Dilekler - Taziyeler

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Beklenen veya beklenmeyen bir ölüm karşısında yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
안타까운 마음을 전합니다.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Oğlu/kızı/kocası/karısı ölen birine başsağlığı dilerken (ölenlerin ismini kapsar)
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Dilekler - Kariyer Başarıları

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Yeni işinde birine başarılar dilerken kullanılır
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Eski iş arkadaşları birine yeni pozisyonunda şans dilerken
하는 일마다 성공하길 바래.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
새 직장 얻은 것 축하해!
Gratuloj por akirai la laboron!
Birini yeni işinden dolayı, genelde bol kazançlı yeni bir iş, tebrik ederken
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Bona fortuno sur via unua tago en...
Birine yeni işinin ilk gününde şans dilerken

Dilekler - Doğum

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Gratulojn pro via nova alveno!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Yeni doğan çocuğu için bir anneyi kutlamakta kullanılır
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Dilekler - Teşekkürler

깊은 감사드립니다.
Multajn dankojn por...
Genel bir teşekkür mesajı olarak kullanılır
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Birine başkalarıyla birlikte teşekkür etmek istediğinizde
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Birine teşekkür hediyesi verirken kullanılır
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Ni tre dankas vin pro...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Biri size teşekkür ediyor ancak siz de yaptığınız şeyden siz de karlı çıkıyor iseniz kullanılır

Dilekler - Yeni Yıl Tebriki

...에서 보내는 시즌 축하 인사
Sezonaj salutoj el...
Amerika'da Noel ve yeni yıl için kullanılır
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Birleşik Krallık'ta Noel ve yeni yıl için kullanılır
행복한 부활절 되세요!
Feliĉan Paskon!
Hıristiyan ülkelerde Paskalya kutlamaları sırasında kullanılır
행복한 추수감사절 되세요!
Feliĉan Dankofeston
Amerika'da Şükran Günü'nde kullanılır
행복한 새해 되세요!
Feliĉan Novjaron!
Yeni yılı kutlarken kullanılır
행복한 휴일되세요!
Feliĉaj Ferioj!
Amerika ve Kanada'da tatilleri kutlarken kullanılır (özellikle Noel ve Hanukkah için)
행복한 하누카 되세요!
Feliĉa Hanukkah!
Hanukkah'ı kutlamak için kullanılır
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Feliĉa Divali al vi.
Diwali'yi kutlamak için kullanılır