Vietnamca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Dilekler

Dilekler - Evlilik

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Chúc hai bạn hạnh phúc!
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations on tying the knot!
Chúc mừng bạn đã đưa chàng / nàng về dinh!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations on saying your "I do's"!
Chúc mừng hoa đã có chủ!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày trọng đại nhé!
Resmi olmayan, yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Dilekler - Nişan

Congratulations on your engagement!
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn!
Nişanlanan kişiyi kutlamanın standart yolu
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Chúc cặp đôi mới đính hôn may mắn và hạnh phúc!
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau!
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn ở bên nhau hạnh phúc!
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn? Các bạn đã chọn ngày cho đám cưới chưa?
Yeni nişanlanan yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken ve düğün tarihini sorarken

Dilekler - Doğum Günleri ve Yıldönümleri

Birthday greetings!
Chúc mừng sinh nhật!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Happy Birthday!
Sinh nhật vui vẻ!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Many happy returns!
Chúc mừng sinh nhật!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Wishing you every happiness on your special day.
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Chúc mọi điều ước của bạn thành sự thật. Sinh nhật vui vẻ!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và tuyệt vời!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Happy Anniversary!
Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Yıldönümü kartlarında rastlanan yıldönümü kutlaması
Happy…Anniversary!
Chúc mừng kỉ niệm... năm ngày cưới!
Özel yıllarda kullanılan yıldönümü kutlamaları (ör. 25. yıl, 40. yıldönümü)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... năm và vẫn hạnh phúc như ngày đầu. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Evliliğin süresine vurgu yapmakta ve bunu tebrik etmekte kullanılır
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới Đồng/Sứ!
Bir evliliğin 20. yılını kutlarken
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới Bạc!
Bir evliliğin 25. yılını kutlarken
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới Ruby!
Bir evliliğin 40. yılını kutlarken
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới Ngọc trai!
Bir evliliğin 30. yılını kutlarken
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới San hô!
Bir evliliğin 35. yılını kutlarken
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới Vàng!
Bir evliliğin 50. yılını kutlarken
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Chúc mừng đám cưới Kim cương!
Bir evliliğin 60. yılını kutlarken

Dilekler - Geçmiş olsun dilekleri

Get well soon.
Chúc bạn chóng bình phục!
Geçmiş olsun kartlarında bulunan standart geçmiş olsun dileği
I hope you make a swift and speedy recovery.
Chúc bạn chóng khỏe.
Standart geçmiş olsun dileği
We hope that you will be up and about in no time.
Chúng tôi chúc bạn sớm khỏe.
Birden çok kişiden gelen standart geçmiş olsun dileği
Thinking of you. May you feel better soon.
Mong bạn sớm khỏe lại.
Standart geçmiş olsun dileği
From everybody at…, get well soon.
Mọi người ở... chúc bạn chóng khỏe.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Chúc bạn chóng khỏe. Mọi người ở đây đều rất nhớ bạn.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Dilekler - Genel Tebrikler

Congratulations on…
Chúc mừng bạn đã...
Standart tebrik cümlesi
I wish you the best of luck and every success in…
Chúc bạn may mắn và thành công với...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
I wish you every success in…
Chúc bạn thành công trên con đường...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
We would like to send you our congratulations on…
Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng bạn đã...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır
Well done on…
Làm... tốt lắm!
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır, daha az tebrikvari
Congratulations on passing your driving test!
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi lấy bằng lái xe!
Sürücü ehliyeti sınavlarını geçen birini kutlarken
Well done. We knew you could do it.
Làm tốt lắm. Chúng tôi biết bạn sẽ thành công mà!
Yakın bir arkadaşı veya bir aile bireyini tebrik ederken
Congrats!
Chúc mừng!
Resmi olmayan, genel olmayan, tebrik için kullanılır

Dilekler - Akademik Başarılar

Congratulations on your graduation!
Chúc mừng lễ tốt nghiệp của bạn!
Üniversiteden mezun olan birini tebrik ederken kullanılır
Congratulations on passing your exams!
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi / bài kiểm tra!
Sınavlarını geçen birini kutlarken
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Ai mà giỏi thế? Chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt bài thi nhé!
Resmi olmayan, yakınen tanıdığın biri sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ettiğinde
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Chúc mừng bạn đã lấy được bằng thạc sĩ và chúc bạn đi làm may mắn!
Yüksek lisansını tamamlayan birini tebrik ederken ve iyi dileklerde bulunurken
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trong tương lai.
Okul sınavlarını geçen ama mezuniyetten sonra ne yapacağını bilmediğiniz birini kutlarken kullanılır
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trên con đường sự nghiệp!
Okul sınavlarını geçen ve iş aradığını bildiğiniz biri için
Well done on getting into University. Have a great time!
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển đại học! Chúc bạn tận hưởng quãng đời sinh viên của mình!
Üniversiteye yeni yerleşen birini kutlarken

Dilekler - Taziyeler

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Chúng tôi vô cùng đau lòng khi hay tin... đã ra đi rất đột ngột, và muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới bạn.
Beklenen veya beklenmeyen bir ölüm karşısında yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
We are so very sorry to hear about your loss.
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát của bạn.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát lớn lao của bạn.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cháu / anh / chị...
Oğlu/kızı/kocası/karısı ölen birine başsağlığı dilerken (ölenlerin ismini kapsar)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh chị trong những giờ phút khó khăn này.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát to lớn của anh / chị và gia quyến.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Dilekler - Kariyer Başarıları

We wish you the best of luck in your new job at…
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
Yeni işinde birine başarılar dilerken kullanılır
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Mọi người tại... chúc bạn may mắn với công việc mới.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
We wish you the best of luck in your new position of…
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
Eski iş arkadaşları birine yeni pozisyonunda şans dilerken
We wish you every success for your latest career move.
Chúc bạn thành công với công tác mới.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
Congratulations on getting the job!
Chúc mừng bạn đã kiếm được công việc mới!
Birini yeni işinden dolayı, genelde bol kazançlı yeni bir iş, tebrik ederken
Good luck on your first day at…
Chúc bạn có ngày làm việc đầu tiên may mắn tại...
Birine yeni işinin ilk gününde şans dilerken

Dilekler - Doğum

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Chúng tôi rất vui khi nghe tin bé trai/bé gái nhà bạn mới chào đời. Chúc mừng gia đình bạn!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
Congratulations on your new arrival!
Chúc mừng gia đình bạn có thêm thành viên mới!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé!
Yeni doğan çocuğu için bir anneyi kutlamakta kullanılır
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Chúc mừng hai vợ chồng và bé trai/bé gái mới chào đời!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Chúc mừng hai vợ chồng đã lên chức bố mẹ! Mình tin rằng hai bạn sẽ là những người bố người mẹ tuyệt vời.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Dilekler - Teşekkürler

Many thanks for…
Cảm ơn bạn rất nhiều vì...
Genel bir teşekkür mesajı olarak kullanılır
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Hai vợ chồng tôi xin cảm ơn bạn vì...
Birine başkalarıyla birlikte teşekkür etmek istediğinizde
I really don't know how to thank you for…
Thật không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ vì đã...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
As a small token of our gratitude…
Tôi xin gửi bạn một chút quà để cảm ơn bạn đã...
Birine teşekkür hediyesi verirken kullanılır
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới... vì đã...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
We are very grateful to you for…
Chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn đã...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Không có gì đâu! Chúng tôi phải cảm ơn bạn mới phải.
Biri size teşekkür ediyor ancak siz de yaptığınız şeyden siz de karlı çıkıyor iseniz kullanılır

Dilekler - Yeni Yıl Tebriki

Season's greetings from…
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Amerika'da Noel ve yeni yıl için kullanılır
Merry Christmas and a Happy New Year!
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Birleşik Krallık'ta Noel ve yeni yıl için kullanılır
Happy Easter!
Chúc mừng ngày lễ Phục sinh!
Hıristiyan ülkelerde Paskalya kutlamaları sırasında kullanılır
Happy Thanksgiving!
Chúc mừng lễ Tạ ơn!
Amerika'da Şükran Günü'nde kullanılır
Happy New Year!
Chúc mừng năm mới!
Yeni yılı kutlarken kullanılır
Happy Holidays!
Chúc ngày lễ vui vẻ!
Amerika ve Kanada'da tatilleri kutlarken kullanılır (özellikle Noel ve Hanukkah için)
Happy Hanukkah!
Chúc mừng lễ Hannukah!
Hanukkah'ı kutlamak için kullanılır
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Chúc bạn lễ Diwali vui vẻ và rạng rỡ!
Diwali'yi kutlamak için kullanılır
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Giáng sinh vui vẻ! / Giáng sinh an lành!
Noeli kutlamak için hıristiyan ülkelerinde kullanılır
Merry Christmas and a Happy New Year!
Chúc bạn Giáng sinh và Năm mới hạnh phúc!
Hıristiyan ülkelerinde Noel ve yeni yılı kutlamak için kullanılır