Hollandaca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Dilekler

Dilekler - Evlilik

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations on tying the knot!
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations on saying your "I do's"!
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
Resmi olmayan, yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Dilekler - Nişan

Congratulations on your engagement!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
Nişanlanan kişiyi kutlamanın standart yolu
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
Yeni nişanlanan yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken ve düğün tarihini sorarken

Dilekler - Doğum Günleri ve Yıldönümleri

Birthday greetings!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Happy Birthday!
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Many happy returns!
Nog vele jaren!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Wishing you every happiness on your special day.
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Happy Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Yıldönümü kartlarında rastlanan yıldönümü kutlaması
Happy…Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
Özel yıllarda kullanılan yıldönümü kutlamaları (ör. 25. yıl, 40. yıldönümü)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Evliliğin süresine vurgu yapmakta ve bunu tebrik etmekte kullanılır
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
Bir evliliğin 20. yılını kutlarken
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
Bir evliliğin 25. yılını kutlarken
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
Bir evliliğin 40. yılını kutlarken
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
Bir evliliğin 30. yılını kutlarken
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
Bir evliliğin 35. yılını kutlarken
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
Bir evliliğin 50. yılını kutlarken
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
Bir evliliğin 60. yılını kutlarken

Dilekler - Geçmiş olsun dilekleri

Get well soon.
Beterschap.
Geçmiş olsun kartlarında bulunan standart geçmiş olsun dileği
I hope you make a swift and speedy recovery.
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
Standart geçmiş olsun dileği
We hope that you will be up and about in no time.
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
Birden çok kişiden gelen standart geçmiş olsun dileği
Thinking of you. May you feel better soon.
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
Standart geçmiş olsun dileği
From everybody at…, get well soon.
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Dilekler - Genel Tebrikler

Congratulations on…
Van harte gefeliciteerd met ...
Standart tebrik cümlesi
I wish you the best of luck and every success in…
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
I wish you every success in…
Ik wens jou alle succes met ...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
We would like to send you our congratulations on…
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır
Well done on…
Gefeliciteerd met ...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır, daha az tebrikvari
Congratulations on passing your driving test!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
Sürücü ehliyeti sınavlarını geçen birini kutlarken
Well done. We knew you could do it.
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
Yakın bir arkadaşı veya bir aile bireyini tebrik ederken
Congrats!
Gefeli!
Resmi olmayan, genel olmayan, tebrik için kullanılır

Dilekler - Akademik Başarılar

Congratulations on your graduation!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
Üniversiteden mezun olan birini tebrik ederken kullanılır
Congratulations on passing your exams!
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Sınavlarını geçen birini kutlarken
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Resmi olmayan, yakınen tanıdığın biri sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ettiğinde
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
Yüksek lisansını tamamlayan birini tebrik ederken ve iyi dileklerde bulunurken
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
Okul sınavlarını geçen ama mezuniyetten sonra ne yapacağını bilmediğiniz birini kutlarken kullanılır
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
Okul sınavlarını geçen ve iş aradığını bildiğiniz biri için
Well done on getting into University. Have a great time!
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
Üniversiteye yeni yerleşen birini kutlarken

Dilekler - Taziyeler

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
Beklenen veya beklenmeyen bir ölüm karşısında yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
We are so very sorry to hear about your loss.
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
Oğlu/kızı/kocası/karısı ölen birine başsağlığı dilerken (ölenlerin ismini kapsar)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Dilekler - Kariyer Başarıları

We wish you the best of luck in your new job at…
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
Yeni işinde birine başarılar dilerken kullanılır
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
We wish you the best of luck in your new position of…
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
Eski iş arkadaşları birine yeni pozisyonunda şans dilerken
We wish you every success for your latest career move.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
Congratulations on getting the job!
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
Birini yeni işinden dolayı, genelde bol kazançlı yeni bir iş, tebrik ederken
Good luck on your first day at…
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
Birine yeni işinin ilk gününde şans dilerken

Dilekler - Doğum

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
Congratulations on your new arrival!
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
Yeni doğan çocuğu için bir anneyi kutlamakta kullanılır
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Dilekler - Teşekkürler

Many thanks for…
Hartelijk bedankt voor ...
Genel bir teşekkür mesajı olarak kullanılır
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
Birine başkalarıyla birlikte teşekkür etmek istediğinizde
I really don't know how to thank you for…
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
As a small token of our gratitude…
Als blijk van onze dankbaarheid ...
Birine teşekkür hediyesi verirken kullanılır
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
We are very grateful to you for…
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
Biri size teşekkür ediyor ancak siz de yaptığınız şeyden siz de karlı çıkıyor iseniz kullanılır

Dilekler - Yeni Yıl Tebriki

Season's greetings from…
Fijne feestdagen wensen ...
Amerika'da Noel ve yeni yıl için kullanılır
Merry Christmas and a Happy New Year!
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Birleşik Krallık'ta Noel ve yeni yıl için kullanılır
Happy Easter!
Vrolijk Pasen!
Hıristiyan ülkelerde Paskalya kutlamaları sırasında kullanılır
Happy Thanksgiving!
Fijne Thanksgiving!
Amerika'da Şükran Günü'nde kullanılır
Happy New Year!
Gelukkig Nieuwjaar!
Yeni yılı kutlarken kullanılır
Happy Holidays!
Fijne feestdagen!
Amerika ve Kanada'da tatilleri kutlarken kullanılır (özellikle Noel ve Hanukkah için)
Happy Hanukkah!
Fijne Chanoeka!
Hanukkah'ı kutlamak için kullanılır
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
Diwali'yi kutlamak için kullanılır
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest!
Noeli kutlamak için hıristiyan ülkelerinde kullanılır
Merry Christmas and a Happy New Year!
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Hıristiyan ülkelerinde Noel ve yeni yılı kutlamak için kullanılır