Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | Dilekler

Dilekler - Evlilik

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations on tying the knot!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations on saying your "I do's"!
Gratulojn pro diri "jes"!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Resmi olmayan, yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Dilekler - Nişan

Congratulations on your engagement!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Nişanlanan kişiyi kutlamanın standart yolu
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Yeni nişanlanan yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken ve düğün tarihini sorarken

Dilekler - Doğum Günleri ve Yıldönümleri

Birthday greetings!
Feliĉan naskiĝtagon!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Happy Birthday!
Feliĉan naskiĝtagon!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Many happy returns!
Feliĉan naskiĝtagon!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Wishing you every happiness on your special day.
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Happy Anniversary!
Feliĉa datreveno!
Yıldönümü kartlarında rastlanan yıldönümü kutlaması
Happy…Anniversary!
Feliĉa... datreveno!
Özel yıllarda kullanılan yıldönümü kutlamaları (ör. 25. yıl, 40. yıldönümü)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Evliliğin süresine vurgu yapmakta ve bunu tebrik etmekte kullanılır
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 20. yılını kutlarken
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 25. yılını kutlarken
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 40. yılını kutlarken
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 30. yılını kutlarken
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 35. yılını kutlarken
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 50. yılını kutlarken
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Bir evliliğin 60. yılını kutlarken

Dilekler - Geçmiş olsun dilekleri

Get well soon.
Saniĝus baldaŭ.
Geçmiş olsun kartlarında bulunan standart geçmiş olsun dileği
I hope you make a swift and speedy recovery.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Standart geçmiş olsun dileği
We hope that you will be up and about in no time.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Birden çok kişiden gelen standart geçmiş olsun dileği
Thinking of you. May you feel better soon.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Standart geçmiş olsun dileği
From everybody at…, get well soon.
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Dilekler - Genel Tebrikler

Congratulations on…
Gratulojn pro...
Standart tebrik cümlesi
I wish you the best of luck and every success in…
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
I wish you every success in…
Mi deziras al vi sukceson en...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
We would like to send you our congratulations on…
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır
Well done on…
Bonege por...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır, daha az tebrikvari
Congratulations on passing your driving test!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Sürücü ehliyeti sınavlarını geçen birini kutlarken
Well done. We knew you could do it.
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Yakın bir arkadaşı veya bir aile bireyini tebrik ederken
Congrats!
Feliĉoj!
Resmi olmayan, genel olmayan, tebrik için kullanılır

Dilekler - Akademik Başarılar

Congratulations on your graduation!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Üniversiteden mezun olan birini tebrik ederken kullanılır
Congratulations on passing your exams!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Sınavlarını geçen birini kutlarken
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Bonege kun via ekzameno!
Resmi olmayan, yakınen tanıdığın biri sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ettiğinde
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Yüksek lisansını tamamlayan birini tebrik ederken ve iyi dileklerde bulunurken
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Okul sınavlarını geçen ama mezuniyetten sonra ne yapacağını bilmediğiniz birini kutlarken kullanılır
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Okul sınavlarını geçen ve iş aradığını bildiğiniz biri için
Well done on getting into University. Have a great time!
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Üniversiteye yeni yerleşen birini kutlarken

Dilekler - Taziyeler

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Beklenen veya beklenmeyen bir ölüm karşısında yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
We are so very sorry to hear about your loss.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Oğlu/kızı/kocası/karısı ölen birine başsağlığı dilerken (ölenlerin ismini kapsar)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Dilekler - Kariyer Başarıları

We wish you the best of luck in your new job at…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Yeni işinde birine başarılar dilerken kullanılır
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
We wish you the best of luck in your new position of…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Eski iş arkadaşları birine yeni pozisyonunda şans dilerken
We wish you every success for your latest career move.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
Congratulations on getting the job!
Gratuloj por akirai la laboron!
Birini yeni işinden dolayı, genelde bol kazançlı yeni bir iş, tebrik ederken
Good luck on your first day at…
Bona fortuno sur via unua tago en...
Birine yeni işinin ilk gününde şans dilerken

Dilekler - Doğum

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
Congratulations on your new arrival!
Gratulojn pro via nova alveno!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Yeni doğan çocuğu için bir anneyi kutlamakta kullanılır
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Dilekler - Teşekkürler

Many thanks for…
Multajn dankojn por...
Genel bir teşekkür mesajı olarak kullanılır
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Birine başkalarıyla birlikte teşekkür etmek istediğinizde
I really don't know how to thank you for…
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
As a small token of our gratitude…
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Birine teşekkür hediyesi verirken kullanılır
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
We are very grateful to you for…
Ni tre dankas vin pro...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Biri size teşekkür ediyor ancak siz de yaptığınız şeyden siz de karlı çıkıyor iseniz kullanılır

Dilekler - Yeni Yıl Tebriki

Season's greetings from…
Sezonaj salutoj el...
Amerika'da Noel ve yeni yıl için kullanılır
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Birleşik Krallık'ta Noel ve yeni yıl için kullanılır
Happy Easter!
Feliĉan Paskon!
Hıristiyan ülkelerde Paskalya kutlamaları sırasında kullanılır
Happy Thanksgiving!
Feliĉan Dankofeston
Amerika'da Şükran Günü'nde kullanılır
Happy New Year!
Feliĉan Novjaron!
Yeni yılı kutlarken kullanılır
Happy Holidays!
Feliĉaj Ferioj!
Amerika ve Kanada'da tatilleri kutlarken kullanılır (özellikle Noel ve Hanukkah için)
Happy Hanukkah!
Feliĉa Hanukkah!
Hanukkah'ı kutlamak için kullanılır
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliĉa Divali al vi.
Diwali'yi kutlamak için kullanılır
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Feliĉan Kristnaskon!
Noeli kutlamak için hıristiyan ülkelerinde kullanılır
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Hıristiyan ülkelerinde Noel ve yeni yılı kutlamak için kullanılır