Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | Dilekler

Dilekler - Evlilik

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
祝贺,愿你们幸福快乐。
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
致以我对你们婚姻最真诚的祝福。
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations on tying the knot!
恭喜喜结连理!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations on saying your "I do's"!
祝你们百年好合!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
恭祝新郎新娘永结同心。
Resmi olmayan, yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Dilekler - Nişan

Congratulations on your engagement!
恭喜你们订婚!
Nişanlanan kişiyi kutlamanın standart yolu
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
祝贺你们订婚并一切顺利。
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
恭喜订婚,我祝你们永远快乐幸福。
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
恭喜订婚,我祝你们彼此永远甜蜜幸福。
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
恭喜你们订婚,大喜之日确定了吗?
Yeni nişanlanan yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken ve düğün tarihini sorarken

Dilekler - Doğum Günleri ve Yıldönümleri

Birthday greetings!
生日问候!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Happy Birthday!
生日快乐!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Many happy returns!
笑口常开!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Wishing you every happiness on your special day.
祝你在这特别的日子里快乐幸福。
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
May all your wishes come true. Happy Birthday!
愿你心想事成,生日快乐!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
祝你在这特别的一天开心幸福,生日快乐!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Happy Anniversary!
纪念日快乐!
Yıldönümü kartlarında rastlanan yıldönümü kutlaması
Happy…Anniversary!
...纪念日快乐!
Özel yıllarda kullanılan yıldönümü kutlamaları (ör. 25. yıl, 40. yıldönümü)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
经过...年你们的婚姻一如既往,周年纪念日快乐!
Evliliğin süresine vurgu yapmakta ve bunu tebrik etmekte kullanılır
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
瓷婚纪念日快乐!
Bir evliliğin 20. yılını kutlarken
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
银婚纪念日快乐!
Bir evliliğin 25. yılını kutlarken
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
红宝石婚纪念日快乐!
Bir evliliğin 40. yılını kutlarken
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
珍珠婚纪念日快乐!
Bir evliliğin 30. yılını kutlarken
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
珊瑚婚纪念日快乐!
Bir evliliğin 35. yılını kutlarken
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
金婚纪念日快乐!
Bir evliliğin 50. yılını kutlarken
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
钻石婚纪念日快乐!
Bir evliliğin 60. yılını kutlarken

Dilekler - Geçmiş olsun dilekleri

Get well soon.
早日康复
Geçmiş olsun kartlarında bulunan standart geçmiş olsun dileği
I hope you make a swift and speedy recovery.
希望你早日康复。
Standart geçmiş olsun dileği
We hope that you will be up and about in no time.
我们祝愿你尽快康复。
Birden çok kişiden gelen standart geçmiş olsun dileği
Thinking of you. May you feel better soon.
挂念你,愿你早日康复。
Standart geçmiş olsun dileği
From everybody at…, get well soon.
来自...每个人的祝福,早日康复。
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
早日康复,这里的每个人都送上他们的祝福。
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Dilekler - Genel Tebrikler

Congratulations on…
祝愿你...
Standart tebrik cümlesi
I wish you the best of luck and every success in…
祝福你一切顺利并在...方面成功
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
I wish you every success in…
我祝你在...方面成功
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
We would like to send you our congratulations on…
我们就...向你表示祝贺
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır
Well done on…
...做得好!
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır, daha az tebrikvari
Congratulations on passing your driving test!
恭喜通过驾照考试!
Sürücü ehliyeti sınavlarını geçen birini kutlarken
Well done. We knew you could do it.
做得好!我们就知道你能做到。
Yakın bir arkadaşı veya bir aile bireyini tebrik ederken
Congrats!
恭喜!
Resmi olmayan, genel olmayan, tebrik için kullanılır

Dilekler - Akademik Başarılar

Congratulations on your graduation!
恭喜毕业!
Üniversiteden mezun olan birini tebrik ederken kullanılır
Congratulations on passing your exams!
恭喜通过考试!
Sınavlarını geçen birini kutlarken
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
谁这么聪明,考试考得真棒!
Resmi olmayan, yakınen tanıdığın biri sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ettiğinde
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
恭喜获得硕士学位,祝你工作一切顺利。
Yüksek lisansını tamamlayan birini tebrik ederken ve iyi dileklerde bulunurken
Well done on your great exam results and all the best for the future.
恭喜你获得出色的考试成绩并祝未来一切顺利。
Okul sınavlarını geçen ama mezuniyetten sonra ne yapacağını bilmediğiniz birini kutlarken kullanılır
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
恭喜通过考试,祝你事业一切顺利。
Okul sınavlarını geçen ve iş aradığını bildiğiniz biri için
Well done on getting into University. Have a great time!
恭喜进入大学!祝一切顺利!
Üniversiteye yeni yerleşen birini kutlarken

Dilekler - Taziyeler

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
听到...突然逝去的消息我们都很震惊,谨致以深切的同情和问候。
Beklenen veya beklenmeyen bir ölüm karşısında yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
We are so very sorry to hear about your loss.
听到您亲人逝去的消息我们都非常遗憾。
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
I offer you my deepest condolences on this dark day.
在这悲伤的日子里,我向你致以最深切的哀悼。
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
我们对您儿子/女儿/丈夫/妻子...的不幸逝世感到非常难过。
Oğlu/kızı/kocası/karısı ölen birine başsağlığı dilerken (ölenlerin ismini kapsar)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
在这最艰难的时刻,请接受我们最深切和诚挚的哀悼。
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
在这最艰难的时刻,我们和您还有您的家人在一起。
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Dilekler - Kariyer Başarıları

We wish you the best of luck in your new job at…
祝你在...的新工作一切顺利
Yeni işinde birine başarılar dilerken kullanılır
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
从你在...,我们祝你在新工作中一切顺利。
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
We wish you the best of luck in your new position of…
我们祝你在...该职位中一切顺利
Eski iş arkadaşları birine yeni pozisyonunda şans dilerken
We wish you every success for your latest career move.
我们祝您在新的工作中圆满顺利。
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
Congratulations on getting the job!
恭喜获得这个工作!
Birini yeni işinden dolayı, genelde bol kazançlı yeni bir iş, tebrik ederken
Good luck on your first day at…
祝在...的第一天工作顺利
Birine yeni işinin ilk gününde şans dilerken

Dilekler - Doğum

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
很高兴获知您喜添贵子/千金,恭喜。
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
Congratulations on your new arrival!
恭喜喜得贵子/千金。
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
致刚升格为妈妈:致以对您与您的儿子/女子真诚的祝福。
Yeni doğan çocuğu için bir anneyi kutlamakta kullanılır
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
恭喜您喜获贵子/千金。
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
致...的值得骄傲的父母:恭喜您新添贵子/千金,我确信你们将是出色的家长。
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Dilekler - Teşekkürler

Many thanks for…
谢谢...
Genel bir teşekkür mesajı olarak kullanılır
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
我想代表我丈夫/妻子和我自己表达对...的感谢
Birine başkalarıyla birlikte teşekkür etmek istediğinizde
I really don't know how to thank you for…
我真不知道怎么感谢您...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
As a small token of our gratitude…
为表达我们的心意...
Birine teşekkür hediyesi verirken kullanılır
We would like to extend our warmest thanks to…for…
我们想就...对...表达我们最衷心的感谢
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
We are very grateful to you for…
对...我们非常感谢你
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
不用客气,相反,我们应该谢谢你!
Biri size teşekkür ediyor ancak siz de yaptığınız şeyden siz de karlı çıkıyor iseniz kullanılır

Dilekler - Yeni Yıl Tebriki

Season's greetings from…
来自...的节日问候
Amerika'da Noel ve yeni yıl için kullanılır
Merry Christmas and a Happy New Year!
圣诞快乐,新年快乐!
Birleşik Krallık'ta Noel ve yeni yıl için kullanılır
Happy Easter!
复活节快乐!
Hıristiyan ülkelerde Paskalya kutlamaları sırasında kullanılır
Happy Thanksgiving!
感恩节快乐!
Amerika'da Şükran Günü'nde kullanılır
Happy New Year!
新年快乐!
Yeni yılı kutlarken kullanılır
Happy Holidays!
假日愉快!
Amerika ve Kanada'da tatilleri kutlarken kullanılır (özellikle Noel ve Hanukkah için)
Happy Hanukkah!
光明节快乐!
Hanukkah'ı kutlamak için kullanılır
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
祝你排灯节快乐!愿此排灯节光明永驻。
Diwali'yi kutlamak için kullanılır
Merry Christmas! / Happy Christmas!
圣诞节快乐!
Noeli kutlamak için hıristiyan ülkelerinde kullanılır
Merry Christmas and a Happy New Year!
圣诞节快乐,新年快乐!
Hıristiyan ülkelerinde Noel ve yeni yılı kutlamak için kullanılır