Çekçe | Cümle Kalıpları - Kişisel | Dilekler

Dilekler - Evlilik

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations on tying the knot!
Gratulujeme ke svatbě!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations on saying your "I do's"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Resmi olmayan, yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Dilekler - Nişan

Congratulations on your engagement!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Nişanlanan kişiyi kutlamanın standart yolu
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Yeni nişanlanan yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken ve düğün tarihini sorarken

Dilekler - Doğum Günleri ve Yıldönümleri

Birthday greetings!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Happy Birthday!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Many happy returns!
Hodně štěstí a zdraví!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Wishing you every happiness on your special day.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Happy Anniversary!
Hodně štěstí k výročí!
Yıldönümü kartlarında rastlanan yıldönümü kutlaması
Happy…Anniversary!
Hodně štěstí k... výročí!
Özel yıllarda kullanılan yıldönümü kutlamaları (ör. 25. yıl, 40. yıldönümü)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
Evliliğin süresine vurgu yapmakta ve bunu tebrik etmekte kullanılır
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Bir evliliğin 20. yılını kutlarken
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Bir evliliğin 25. yılını kutlarken
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Bir evliliğin 40. yılını kutlarken
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Bir evliliğin 30. yılını kutlarken
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Bir evliliğin 35. yılını kutlarken
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Bir evliliğin 50. yılını kutlarken
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Bir evliliğin 60. yılını kutlarken

Dilekler - Geçmiş olsun dilekleri

Get well soon.
Uzdrav se brzy.
Geçmiş olsun kartlarında bulunan standart geçmiş olsun dileği
I hope you make a swift and speedy recovery.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Standart geçmiş olsun dileği
We hope that you will be up and about in no time.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Birden çok kişiden gelen standart geçmiş olsun dileği
Thinking of you. May you feel better soon.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Standart geçmiş olsun dileği
From everybody at…, get well soon.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Dilekler - Genel Tebrikler

Congratulations on…
Blahopřejeme k...
Standart tebrik cümlesi
I wish you the best of luck and every success in…
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
I wish you every success in…
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
We would like to send you our congratulations on…
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır
Well done on…
Dobrá práce na...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır, daha az tebrikvari
Congratulations on passing your driving test!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Sürücü ehliyeti sınavlarını geçen birini kutlarken
Well done. We knew you could do it.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Yakın bir arkadaşı veya bir aile bireyini tebrik ederken
Congrats!
Gratulujeme!
Resmi olmayan, genel olmayan, tebrik için kullanılır

Dilekler - Akademik Başarılar

Congratulations on your graduation!
Gratulujeme k promoci!
Üniversiteden mezun olan birini tebrik ederken kullanılır
Congratulations on passing your exams!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Sınavlarını geçen birini kutlarken
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Resmi olmayan, yakınen tanıdığın biri sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ettiğinde
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Yüksek lisansını tamamlayan birini tebrik ederken ve iyi dileklerde bulunurken
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Okul sınavlarını geçen ama mezuniyetten sonra ne yapacağını bilmediğiniz birini kutlarken kullanılır
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Okul sınavlarını geçen ve iş aradığını bildiğiniz biri için
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Üniversiteye yeni yerleşen birini kutlarken

Dilekler - Taziyeler

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Beklenen veya beklenmeyen bir ölüm karşısında yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
We are so very sorry to hear about your loss.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Oğlu/kızı/kocası/karısı ölen birine başsağlığı dilerken (ölenlerin ismini kapsar)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Dilekler - Kariyer Başarıları

We wish you the best of luck in your new job at…
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Yeni işinde birine başarılar dilerken kullanılır
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
We wish you the best of luck in your new position of…
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Eski iş arkadaşları birine yeni pozisyonunda şans dilerken
We wish you every success for your latest career move.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
Congratulations on getting the job!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Birini yeni işinden dolayı, genelde bol kazançlı yeni bir iş, tebrik ederken
Good luck on your first day at…
Hodně štěstí první den v...
Birine yeni işinin ilk gününde şans dilerken

Dilekler - Doğum

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
Congratulations on your new arrival!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Yeni doğan çocuğu için bir anneyi kutlamakta kullanılır
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Dilekler - Teşekkürler

Many thanks for…
Mnohokrát děkuji za...
Genel bir teşekkür mesajı olarak kullanılır
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Birine başkalarıyla birlikte teşekkür etmek istediğinizde
I really don't know how to thank you for…
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
As a small token of our gratitude…
Jako malý projev naší vděčnosti...
Birine teşekkür hediyesi verirken kullanılır
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
We are very grateful to you for…
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Biri size teşekkür ediyor ancak siz de yaptığınız şeyden siz de karlı çıkıyor iseniz kullanılır

Dilekler - Yeni Yıl Tebriki

Season's greetings from…
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Amerika'da Noel ve yeni yıl için kullanılır
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Birleşik Krallık'ta Noel ve yeni yıl için kullanılır
Happy Easter!
Veselé Velikonoce!
Hıristiyan ülkelerde Paskalya kutlamaları sırasında kullanılır
Happy Thanksgiving!
Šťastné díkuvzdání!
Amerika'da Şükran Günü'nde kullanılır
Happy New Year!
Šťastný Nový rok!
Yeni yılı kutlarken kullanılır
Happy Holidays!
Šťastné svátky!
Amerika ve Kanada'da tatilleri kutlarken kullanılır (özellikle Noel ve Hanukkah için)
Happy Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Hanukkah'ı kutlamak için kullanılır
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Diwali'yi kutlamak için kullanılır
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Veselé Vánoce!
Noeli kutlamak için hıristiyan ülkelerinde kullanılır
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Hıristiyan ülkelerinde Noel ve yeni yılı kutlamak için kullanılır