İngilizce | Cümle Kalıpları - Kişisel | Dilekler

Dilekler - Evlilik

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır
Gratulojn pro ligante la nodon!
Congratulations on tying the knot!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Gratulojn pro diri "jes"!
Congratulations on saying your "I do's"!
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Resmi olmayan, yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Dilekler - Nişan

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Congratulations on your engagement!
Nişanlanan kişiyi kutlamanın standart yolu
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Yeni nişanlanan yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken ve düğün tarihini sorarken

Dilekler - Doğum Günleri ve Yıldönümleri

Feliĉan naskiĝtagon!
Birthday greetings!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Feliĉan naskiĝtagon!
Happy Birthday!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Feliĉan naskiĝtagon!
Many happy returns!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Wishing you every happiness on your special day.
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması
Feliĉa datreveno!
Happy Anniversary!
Yıldönümü kartlarında rastlanan yıldönümü kutlaması
Feliĉa... datreveno!
Happy…Anniversary!
Özel yıllarda kullanılan yıldönümü kutlamaları (ör. 25. yıl, 40. yıldönümü)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Evliliğin süresine vurgu yapmakta ve bunu tebrik etmekte kullanılır
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 20. yılını kutlarken
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 25. yılını kutlarken
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 40. yılını kutlarken
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 30. yılını kutlarken
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 35. yılını kutlarken
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 50. yılını kutlarken
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Bir evliliğin 60. yılını kutlarken

Dilekler - Geçmiş olsun dilekleri

Saniĝus baldaŭ.
Get well soon.
Geçmiş olsun kartlarında bulunan standart geçmiş olsun dileği
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Standart geçmiş olsun dileği
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
We hope that you will be up and about in no time.
Birden çok kişiden gelen standart geçmiş olsun dileği
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Thinking of you. May you feel better soon.
Standart geçmiş olsun dileği
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
From everybody at…, get well soon.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Dilekler - Genel Tebrikler

Gratulojn pro...
Congratulations on…
Standart tebrik cümlesi
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
I wish you the best of luck and every success in…
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
Mi deziras al vi sukceson en...
I wish you every success in…
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
We would like to send you our congratulations on…
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır
Bonege por...
Well done on…
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır, daha az tebrikvari
Gratulojn por vian veturantan teston!
Congratulations on passing your driving test!
Sürücü ehliyeti sınavlarını geçen birini kutlarken
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Well done. We knew you could do it.
Yakın bir arkadaşı veya bir aile bireyini tebrik ederken
Feliĉoj!
Congrats!
Resmi olmayan, genel olmayan, tebrik için kullanılır

Dilekler - Akademik Başarılar

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Congratulations on your graduation!
Üniversiteden mezun olan birini tebrik ederken kullanılır
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Congratulations on passing your exams!
Sınavlarını geçen birini kutlarken
Bonege kun via ekzameno!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Resmi olmayan, yakınen tanıdığın biri sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ettiğinde
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Yüksek lisansını tamamlayan birini tebrik ederken ve iyi dileklerde bulunurken
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Okul sınavlarını geçen ama mezuniyetten sonra ne yapacağını bilmediğiniz birini kutlarken kullanılır
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Okul sınavlarını geçen ve iş aradığını bildiğiniz biri için
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Well done on getting into University. Have a great time!
Üniversiteye yeni yerleşen birini kutlarken

Dilekler - Taziyeler

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Beklenen veya beklenmeyen bir ölüm karşısında yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
We are so very sorry to hear about your loss.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Oğlu/kızı/kocası/karısı ölen birine başsağlığı dilerken (ölenlerin ismini kapsar)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Dilekler - Kariyer Başarıları

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
We wish you the best of luck in your new job at…
Yeni işinde birine başarılar dilerken kullanılır
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
We wish you the best of luck in your new position of…
Eski iş arkadaşları birine yeni pozisyonunda şans dilerken
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
We wish you every success for your latest career move.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken
Gratuloj por akirai la laboron!
Congratulations on getting the job!
Birini yeni işinden dolayı, genelde bol kazançlı yeni bir iş, tebrik ederken
Bona fortuno sur via unua tago en...
Good luck on your first day at…
Birine yeni işinin ilk gününde şans dilerken

Dilekler - Doğum

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
Gratulojn pro via nova alveno!
Congratulations on your new arrival!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Yeni doğan çocuğu için bir anneyi kutlamakta kullanılır
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Dilekler - Teşekkürler

Multajn dankojn por...
Many thanks for…
Genel bir teşekkür mesajı olarak kullanılır
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Birine başkalarıyla birlikte teşekkür etmek istediğinizde
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
I really don't know how to thank you for…
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
As a small token of our gratitude…
Birine teşekkür hediyesi verirken kullanılır
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
Ni tre dankas vin pro...
We are very grateful to you for…
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Biri size teşekkür ediyor ancak siz de yaptığınız şeyden siz de karlı çıkıyor iseniz kullanılır

Dilekler - Yeni Yıl Tebriki

Sezonaj salutoj el...
Season's greetings from…
Amerika'da Noel ve yeni yıl için kullanılır
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Birleşik Krallık'ta Noel ve yeni yıl için kullanılır
Feliĉan Paskon!
Happy Easter!
Hıristiyan ülkelerde Paskalya kutlamaları sırasında kullanılır
Feliĉan Dankofeston
Happy Thanksgiving!
Amerika'da Şükran Günü'nde kullanılır
Feliĉan Novjaron!
Happy New Year!
Yeni yılı kutlarken kullanılır
Feliĉaj Ferioj!
Happy Holidays!
Amerika ve Kanada'da tatilleri kutlarken kullanılır (özellikle Noel ve Hanukkah için)
Feliĉa Hanukkah!
Happy Hanukkah!
Hanukkah'ı kutlamak için kullanılır
Feliĉa Divali al vi.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Diwali'yi kutlamak için kullanılır
Feliĉan Kristnaskon!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Noeli kutlamak için hıristiyan ülkelerinde kullanılır
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Hıristiyan ülkelerinde Noel ve yeni yılı kutlamak için kullanılır